Tereza Válková

Lektor vede třídu
Sborová třída

vystudovala hru na klavír na konzervatoři v Brně, pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně, studiu sbormistrovství na Karlově Univerzitě v Praze pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štryncla, gregoriánského chorálu u Davida Ebena a sólového zpěvu na Fakultě Umění Ostravské Univerzity. Jako členka a sólistka mnoha vokálních těles zpívala na koncertech a soutěžích po celé Evropě.

Tereza Válkova se intenzivně věnuje dobově poučené interpretaci hudby starších slohových období. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem souboru Czech Ensemble Baroque, pod jehož hlavičkou založila vokální quintet specializující se na vrcholnou vokální polyfonii a madrigalovou tvorbu 17. století.

Jako sbormistr nastudovala celou řadu barokních a klasicistních vokálně – instrumentálních děl od komorních titulů až po velké kantáty, oratoria a operní produkce (Purcell: King Arthur, Rameau: Platée aj.) nebo programy ryze vokální (Byrd: Anthems, Palestrina: Missa Papae Marcelli, Schütz: Geistlich Chormusik, aj.). Uvedla také celou řadu českých nebo světových novodobých premiér.

Sbor Czech Ensemble Baroque pod vedením Terezy Válkové je kladně hodnocen zejména pro svůj dynamický výraz, sólistický potenciál jednotlivých členů a značnou uměleckou flexibilitu. Také proto se dovede sbor účinně uplatnit i v dílech 20. století – C. Orff: Catulli Carmina (Smetanova Litomyšl), I. Stravinsky: Svatby, L. Janáček: Rákoš Rákoczi, B. Martinů Kytice (Janáčkův Máj), L. Bernstein: Mass (B-Side band a V. Dyk).

Soubor pravidelně natáčí pro ČRo Vltava, Českou televizi, Euroradio i Eurovizi, nahrál několik CD pro firmu Supraphon, vystupuje na významných domácích i zahraničních festivalech a je mimořádně kladně hodnocen odbornou kritikou.