Ročník 2024

9. – 18. srpna | zámek Holešov

Motto 2024: Vídeňské baroko

Vídeň byla až do roku 1804 centrem jedné z evropských velmocí a rezidencí císaře Svaté říše římské a jeho dvora. Přesto, že dnes je s Vídní spojováno spíše období klasicismu, hudební život v období baroka byl právě na císařském dvoře nesmírně pestrý a pompézní.

V čele císařské kapely stáli vždy špičkoví umělci své doby. Od roku 1716 to byl rodilý Benátčan Antonio Caldara, který měl právě díky císaři a českému králi Karlu VI. úzkou vazbu k českým zemím:

V roce 1723 v rámci pražských korunovačních slavností řídil Caldara velkolepé představení Fuxovy korunovační opery. V říjnu téhož roku byla ve Znojmě pro císařský pár, který se vracel z Prahy do Vídně, provedena Caldarova festa teatrale „La Concordia dei Pianeti“. Na objednávku hraběte Johanna Adama z Questenbergu složil Caldara tříaktovou operu L’amor non ha legge, premiérovanou roku 1728 v Jaroměřicích nad Rokytnou a tak dále. V provedení účastníků a lektorů Letní školy barokní hudby 2024 zazní jeho velkolepá mše Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni s pěti clarinami, velkým orchestrem, sborem a sólisty.

Druhým „Vídeňským“ autorem je český rodák František Ignác Tůma. Skladatel českého původu v polovině 18. století k předním hudebníkům tehdejší Vídně. Respekt se těšila především jeho chrámová díla, komponovaná jak v přísném polyfonním stile antico, tak v modernějším figurálním stylu. Oceňována byla zvláště pro své mistrovsky zpracované polyfonní pasáže, v nichž Tůma navazoval na odkaz svého učitele, proslulého kontrapunktika Johanna Josefa Fuxe. Jeho dílu se soubor Czech Ensemble Baroque věnuje systematicky několik let. V roce 2023 natočil slavnostní Te Deum s Andreasem Schollem, coby sólistou na CD pro francouzské artové vydavatelství Aparté. Právě toto dílo nastudujeme také v rámci Letní školy barokní hudby 2024.


Komorní a kantátové koncerty 2024:

 • pátek 9. 8., 19:30 – zahajovací koncert, Zámek Holešov
 • neděle 11. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 12. 8., 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 13. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 14. 8. , 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • čtvrtek 15. 8. , 18:00 – Koncert dětské třídy, Zámek Holešov
 • pátek 16. 8. , 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 17. 8. , 18:00  – Závěrečný koncert,  kostel Narození Panny Marie, Rajnochovice
 • neděle 18. 8. , 14:00 – Závěrečný koncert, místo v jednání

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 4. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT V RAJNOCHOVICÍCH:

od 1. 8. na www.smsticket.cz

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

Výkony vítězů interpretační soutěže 2024

František Ignác Tůma: Te Deum (1745)

 1. Te Deum – Coro
 2. Te gloriosus – Trio (SAB)
 3. Tu devicto – Coro
 4. Fanfáry
 5. Te ergo quesumus – Coro
 6. Aeterna fac cum sanctis – Coro, Trio (ATB)

Antonio Caldara: Missa Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni

 1. Kyrie
 2. Gloria
 3. Credo
 4. Sanctus
 5. Benedictus
 6. Agnus Dei
Elektronická přihláška Vyplnit