Ročník 2022

5. – 14. srpna | zámek Holešov

Motto 2022: Mezi barokem a osvícenstvím

Händelova oratorní tvorba vrcholí ve druhé polovině jeho anglického působení. Jedná se zejména o oratoria na anglické texty. Kořeny tohoto žánru lze však nalézt již během jeho římského pobytu v letech 1707 – 1708. Tehdy poznal formu a ideu oratorní kompozice přímo v centru jejího vzniku a prvního rozvoje. Navíc Händel se tu pohyboval v prostředí vysokých církevních kruhů – mezi jeho mecenáše patřili přední kardinálové. Jeden z nich, Benedetto Pamphili, je i autorem textu k prvnímu skladatelovu oratoriu pod názvem Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Triumf Času a Rozčarování, HWV 16a). Dílo bylo uvedeno v létě roku 1707, pravděpodobně v Pamphiliho paláci.

O třicet let později Händel toto dílo přepracoval pro anglické publikum pod konečným názvem Triumf Času a Pravdy (Il Trionfo del Tempo e della Verità, HWV 46b). Uplatnil tak ve své době oblíbenou metodu parodování starších skladeb. Händel ovšem tuto starší skladbu nejen nově pojmenoval. Značně ji revidoval a přidal velké množství nové hudby. Původní dvoudílnou formu rozšířil na díly tři. Pro domácí publikum bylo nejdůležitější anglické přetlumočení z pera George Oldmixona.

Třetí a poslední verze oratoria zazněla pod anglickým titulem The Triumph of Time and Truth na sklonku skladatelova života roku 1757, opět v Covent Garden. Oproti původní italské verzi jsou poněkud omezeny árie, umocněna je naopak složka sborová. Přibyly nové recitativy i další parodované úseky – výpůjčky z jiných děl. Skladba směřuje ke galantnímu stylu, což se projevuje vedením vokálních hlasů i novým pojetím kontrapunktu, který získává jakýsi „nadlehčený“ charakter. Nové je též další přepracování libreta, tentokrát pravděpodobně z pera Thomase Morella, autora libret k některým předchozím Händelovým oratoriím, jako jsou Jefta, Juda Makabejský, Occasional Oratorio aj.

Základem je typ alegorického oratoria na moralizující námět. Příběh Pravdy a Času, které jsou pokoušeny Krásou a Rozkoší, lze symbolicky chápat jako zápas mezi věčnými hodnotami duchovními, které triumfují nad hodnotami pozemskými, pomíjejícími. Tento zápas, spadající do typického barokního sváru Ducha a Hmoty. Toto zdánlivě protikladné vyznění díla dokazuje, že epocha vrcholného baroka nebyla nijak schematická a že jednotlivé myšlenkové proudy nejen spolu zápasily, ale vzájemně ze sebe čerpaly v hledání nové syntézy, nového řádu světa.

PhDr. Pavel Sýkora, hudební vědecKomorní a kantátové koncerty 2022:

  • pátek 5. 8., 19:30 – slavnostní zahájení + vernisáž výstavy 20 let LŠBH, Zámek Holešov
  • neděle 7. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
  • pondělí 8. 8., 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
  • úterý 9. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
  • středa 10. 8. , 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
  • čtvrtek 11. 8. , 18:00 – Koncert dětské třídy, Zámek Holešov
  • pátek 12. 8. , 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
  • sobota 13. 8. , 18:00  – Závěrečný koncert,  kostel sv. Petra a Pavla, Kelč
  • neděle 14. 8. , 15:00 – Závěrečný koncert, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 3. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT V KELČI:

od 1. 8. na www.smsticket.cz

KONCERT V OLOMOUCI:

na stránkách Olomouckých barokních slavností

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

Výkony vítězů interpretační soutěže 2022

Händel, G. F.: Triumf času a pravdy

HWV71 (zkrácená verze oratoria):

ACT ONE

1. Overture

2. Chorus: Time is supreme

3. Recitative & Air Beauty : How happy could I linger here, Faithful mirror

4. Recitative Pleasure: Fear not!

5. Air Pleasure: Pensive sorrow

6. Recitative Deceit: Despise Old Time

7. Air and Chorus Beauty and Chorus Come, live with Pleasure

8. Recitative Time: Behold old Time

9. Air Counsel: The beauty smiling

10. Recitative Pleasure: Our diff’rent pow’rs we try

12. Recitative Time: The hand of Time pulls down

13. Air Time: Loathsome urns, disclose your treasure

14. Chorus: Strengthen us, O Time, with all thy lore

17. Air and Chorus Deceit and Chorus: Happy, if still they reign

18. Recitative Counsel: Youth is not rich in Time; it may be poor

19. Air and Chorus Time and Chorus: Like the shadow

ACT TWO

 20. Soli (SATB) and Chorus: Pleasure submits to pain,

21. Recitative Pleasure: Here Pleasure keeps his splendid court

22. Chorus: Oh, how great the glory

23. Air & Chorus Pleasure: Dryads, Sylvans, with fair Flora

25. Air Deceit: Pleasure’s gentle Zephyrs playing

29. Air Time: False destructive ways of Pleasure

30. Recitative Counsel: Too long deluded you have been

34. Recitative Time: What is the present hour?

35. Air Beauty: Fain would I, two hearts enjoying

38. Recitative Time: Not venial error this

39. Chorus: Ere to dust is chang’d thy beauty

ACT THREE

 40. Symphony

44. Air Deceit: Sharp thorns despising

45. Recitative Counsel: Regard her not. Unvalu’d here

46. Air Beauty: Pleasure!

47. Chorus: Comfort them, O Lord

49. Air Counsel: Thus to ground, thou false, delusive

50. Accompagnato Beauty: O mighty Truth! Thy power I see

51. AirTime: From the heart that feels my warning

52. Recitative Beauty: Pleasure, too long associates we have been

53. Air Pleasure: Like clouds, stormy winds then impelling

54. Recitative Beauty: Farewell! — Now Truth

55. Air Beauty: Guardian angels, oh, protect me!

56. Chorus: Halleluja!

 

Elektronická přihláška Vyplnit

Do konce přihlašování zbývá