Ročník 2023

4. – 13. srpna | zámek Holešov

Motto 2023: Pocta Versailles

Francouzské baroko patřilo za vlády Ludvíka XIV mezi hlavní inspirační zdroje evropské hudby. André Campra a Michel Richard de Lalande byli svou tvorbou úzce spjati s úchvatnou hudbou, jež se provozovala na královském dvoře ve Versailles, ale i v pařížském Tuilerijském paláci a Pařížské opeře.

Již tradiční velkolepý koncert frekventantů LŠBH a jejich lektorů uvede ve Sněmovním sále Kroměřížského zámku velké moteteo Exaudiat Te Dominum a Te Deum zmíněných autorů.

Delalande je známý zejména svými velkými motety, která komponoval pro královskou kapli. Dochovalo se jich 70, řada z nich i v několika verzích. Tato díla formálně připomínají německé kantáty, ve kterých se střídají sólové árie, ansámbly a polyfonní sbory. Moteta jsou zpravidla komponována pro tři „sbory“, tj. menší skupiny hlasů se stejným partem, plný sbor a orchestr. 

Dílo André Campry časově spadá mezi Lullyho a Rameaua. Campra se významně podílel na obrodě francouzské opery. Získal hudební a duchovní vzdělání pobytem a studiem v katedrále Saint-Sauveur v Aix-en-Provence, kde se v roce 1678 stal knězem. Mezi léty 1694 a 1700 byl maître de musique (hudební ředitel) v katedrále Notre Dame v Paříži poté, co působil na obdobných postech v Toulonu, Arles a Toulouse.

Od roku 1697 Campra směřuje svoje dílo k divadlu. V této době byl princem z Conti angažován jako maître de musique a později v roce 1730 se stal ředitelem Opery. Svým opusem L’Europe galante se zařadil mezi největší šiřitele hudebního žánru zvaného comédie-ballet, který byl založen Pascalem Colassem v jeho Ballet des saisons.

Po smrti Ludvíka XIV. Campra pracoval v Královské hudební akademii (Académie royale de musique) a královské kapli ve Versailles. Počínaje rokem 1720 se vrátil ke svému duchovnímu životu a věnoval svůj čas duchovní hudbě. Zemřel ve věku 83 let.Komorní a kantátové koncerty 2023:

 • pátek 4. 8., 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
 • neděle 6. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 7. 8., 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 8. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 9. 8. , 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • čtvrtek 10. 8. , 18:00 – Koncert dětské třídy, Zámek Holešov
 • pátek 11. 8. , 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 12. 8. , 18:00  – Závěrečný koncert,  kostel Narození Panny Marie, Rajnochovice
 • neděle 13. 8. , 14:00 – Závěrečný koncert, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, Kroměříž

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 4. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT V RAJNOCHOVICÍCH:

od 1. 8. na www.smsticket.cz

KONCERT V KROMĚŘÍŽI:

na stránkách festivalu Hortus magicus

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

Výkony vítězů interpretační soutěže 2023

André Campra: Exaudiat Te Dominum

 1. Récit: Exaudiat te Dominus (Taille)
 2. Choeur: Mittat tibi auxilium (Chorus)
 3. Dialogue: Memor sit omnis sacrificii tui (Haute-contre 1, Basse-taille
 4. Choeur: Laetabimur in salutari tuo (Chorus, Basse-taille 1)
 5. Duo: Impleat Dominus (Haute-contre 2, Taille)
 6. Duo: Hii in curribus (Basse-taille 1, Basse-taille 2)
 7. Choeur: Ipsi obligate sunt (Chorus)
 8. Trio: Domine salvum fac regem (Haute-contre 1, Taille, Basse-taille 2)
 9. Choeur: Et exaudi nos (Chorus)

Michel Richard de Laland: Te Deum:

 1. Prelude
 2. Te Deum
 3. Tu devicto mortis aculeo, Judex crederis
 4. Te ergo quaesumus
 5. Per singulos dies
 6. Dignare Domine
 7. Fiat misericordia
 8. In Te Domine speravi
Elektronická přihláška Vyplnit