Jakub Kydlíček

Lektor vede třídu
Barokní zobcová flétna

Hráč na zobcovou flétnu a dirigent, patří k vyhledávaným osobnostem scény nejen staré hudby. Kromě klasického vzdělání (orientalistika, historie) studoval nejprve na konzervatoři nejprve obory zobcová flétna a dirigování, postgraduálně studoval u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis. Následně studoval renesanční polyfonii na Conservatorio della Svizzera italiana v Luganu ve třídě Diega Fratelliho. Během studií rovněž absolvoval masterclass u řady osobností staré hudby (P. Holtslag, W.van Hauwe, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,…) a dále se vzdělával v oblasti operního a orchestrálního dirigování (G. Ch. Sandmann, C. Metters, M. Sieghart) a historické improvizace (M. Erhardt, J. Gundersen, P. Ayrton). Současně obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

V současnosti vyučuje na Pražské konzervatoři, kde vede třídu zobcové flétny a umělecky řídí Barokní orchestr Pražské konzervatoře (BOPK). Zde vzniklo pod jeho vedením široce respektované centrum studia staré hudby.

Zobcovou flétnu vyučuje také na Masarykově univerzitě v Brně a přednáší na Ostravské univerzitě. Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby, také inicioval vznik několika skladeb pro zobcovou flétnu.

Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque, Barocco sempre giovanne, …, se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Bachtage
Leipzig,…).

Se soubory Capella Mariana a Schola gragoriana pragensis, s nimiž se věnuje hlavně hudbě středověku a renesance, natočil několik CD s hudbou středověku a renesanční polyfonie.

Se svými soubory CONCERTO AVENTINO a MORE MAIORUM se věnuje především méně známý kapitolám evropské hudební historie. Dirigentské působení zahrnuje mj. nastudování děl Les Amours de Ragonde (Mouret), Abgesungene Betrachtungen (Míča), České nešpory (Ryba), The Fairy queen (Purcell), Ariadna na Naxu (Benda), Messiah (Händel), Velikonoční oratorium (Bach),…
Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion (Rameau), Aci, Galatea e Polifemo (Händel) a Paride ed Elena (Gluck). V uplynulé sezóně dirigoval mj. světovou premiéru opery A. Rejchy Guzmán.


After finishing his studies in recorder and conducting at the Conservatory in Pilsen he continued in postgraduate studies at Schola cantorum basiliensis with Corina Marti. During his studies, Jakub participated in masterclasses and lessons with leading personalities of early music (P. Holstlag, A. Solomon, W. van Hauwe, C. van Heerden, B. Honig,…). He devoted himself to further opera conducting studies with G. Ch. Sandmann and C. Metters as well as historical improvisation and continuo (P. Ayerton, M. Erhardt, J. Gundersen). In 2018 he gained his Ph.D. in History.

Soon after graduating, he was appointed a teacher at the Prague Conservatoire. In 2012 he became a director of the Prague Conservatory Baroque orchestra. As a lecturer, he is often invited to lead seminars and courses of early music. Since 2018 he holds a position as recorder lecturer at Masaryk university Brno.

As a recorder player, he performs regularly with a number of early music ensembles such as Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,… with whom he performed in prestigious European scenes (Prague Spring, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theater de Luxembourg, Salzburger festspiele, Bachtage Leipzig). With Schola gregoriana pragensis he recorded a CD devoted to the music in time of Charles IV.

In 2009 he founded his own ensemble CONCERTO AVENTINO. As a conductor he performed some of the baroque masterpieces such as Zelenka´s Sub olea Pacis or Purcell´s semi-opera The Fairy Queen. Recently he did perform czech premieres of operas Pigmalion by J. Ph. Rameau or Aci, Galatea e Polifemo by G. F. Haendel or Gluck’s Paride ed Elena at Smetana’s Litomyšl festival.