Jakub Kydlíček

Lektor vede třídu
Barokní zobcová flétna

Hráč na zobcovou flétnu a dirigent, patří k vyhledávaným osobnostem scény nejen staré hudby. Na konzervatoři studoval nejprve obory zobcová flétna a dirigování, postgraduálně pak studoval u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel), kde se specializoval především na hudbu pozdního středověku a rané renesance. Během studií rovněž absolvoval masterclass u řady osobností staré hudby (P. Holtslag, W. van Hauwe, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,…) a dále se vzdělával v oblasti operního a orchestrálního dirigování (G. Ch. Sandmann, C. Metters) a historické improvizace (M. Erhardt, J. Gundersen, P. Ayrton). Současně obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře (BOPK). S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendelových předeher získal BOPK titul laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016). Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby. Od podzimu 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově univerzitě v Brně.

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,… se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Concentus Moraviae,…). Se soubory Capella Mariana a Schola gragoriana pragensis se věnuje také hudbě pozdního středověku a renesance (CD Carolus IV.). Jeho dirigentské působení zahrnuje spolupráci se soubory staré hudby i moderními orchestry, jako např. Barocco sempre giovanne, Ensemble 18+, Karlovarský symfonický orchestr etc. 

V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE. Jako dirigent provedl řadu vrcholně barokních vokálně-instrumentálních opusů: Velikonoční oratorium a Magnificat J. S. Bacha, oratorium Sub olea pacis et palma virtutis a Miserere J. D. Zelenky, The Fairy Queen H. Purcella či Bendovu Ariadnu na Naxu. Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friderica Haendela a Paride ed Elena Ch. W. Glucka.


After finishing his studies in recorder and conducting at the Conservatory in Pilsen he continued in postgraduate studies at Schola cantorum basiliensis with Corina Marti. During his studies, Jakub participated in masterclasses and lessons with leading personalities of early music (P. Holstlag, A. Solomon, W. van Hauwe, C. van Heerden, B. Honig,…). He devoted himself to further opera conducting studies with G. Ch. Sandmann and C. Metters as well as historical improvisation and continuo (P. Ayerton, M. Erhardt, J. Gundersen). In 2018 he gained his Ph.D. in History.

Soon after graduating, he was appointed a teacher at the Prague Conservatoire. In 2012 he became a director of the Prague Conservatory Baroque orchestra. As a lecturer, he is often invited to lead seminars and courses of early music. Since 2018 he holds a position as recorder lecturer at Masaryk university Brno.

As a recorder player, he performs regularly with a number of early music ensembles such as Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,… with whom he performed in prestigious European scenes (Prague Spring, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theater de Luxembourg, Salzburger festspiele, Bachtage Leipzig). With Schola gregoriana pragensis he recorded a CD devoted to the music in time of Charles IV.

In 2009 he founded his own ensemble CONCERTO AVENTINO. As a conductor he performed some of the baroque masterpieces such as Zelenka´s Sub olea Pacis or Purcell´s semi-opera The Fairy Queen. Recently he did perform czech premieres of operas Pigmalion by J. Ph. Rameau or Aci, Galatea e Polifemo by G. F. Haendel or Gluck’s Paride ed Elena at Smetana’s Litomyšl festival.