Libor Mašek

Lektor vede třídu
Barokní violoncello

Libor Mašek (nar.1971)

pochází z Tišnova, kde získal základní hudební vzdělání. Pokračoval studiem violoncella v Brně, nejprve ve třídě MgA. Miroslava Zichy na konzervatoři, následně u prof. Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění. Zde také absolvoval ve hře na varhany (Mgr. Petr Kolař), varhanní improvizaci a řízení sboru v rámci oboru duchovní hudba.

Hned se začátkem brněnských studií začal objevovat svět tzv. staré hudby, nejprve v souboru Telemann Baroque Collegium, později v Cappelle Apollinis. V těchto letech se také účastnil řady mistrovských kurzů cellové a varhanní interpretace staré hudby.

Od roku 2003 je členem souboru Collegium 1704. Jako zkušený hráč continua často účinkuje i s dalšími soubory, např. Czech Ensemble Baroque, Ensemble Inégal, Musica Florea, Musica aeterna, Collegium Marianum. Stále častěji se účastní komorních projektů. Pravidelně vystupuje s cembalistkou Monikou Knoblochovou a flétnistkou Michaelou Koudelkovou. Je členem Rejchova kvarteta, specializujícího se na hudbu raného romantismu. Od založení Pražské komorní filharmonie (1994) byl téměř 20 let členem její violoncellové skupiny. Je varhaníkem kostela sv. Antonína v pražských Holešovicích.

Na Pražské konzervatoři vyučuje od roku 2010 hru na barokní violoncello, na Akademii staré hudby v Brně (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) je lektorem oboru Barokní violoncello (od r. 2011).

Je také nadšeným badatelem, v českých a zahraničních archivech vyhledává dosud nerealizované skladby se sólovou úlohou violoncella a usiluje o jejich zpřístupnění hudební veřejnosti. V doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově se věnuje výzkumu života a díla významného violoncellisty a skladatele J. V. Spurného (c.1700-c.1754).

Mimo to se zabývá přepisem a spartací starých hudebních pramenů do současné notační podoby. Takto rekonstruoval už stovky děl, významně je zastoupena především tvorba Jana Dismase Zelenky (více než 40 opusů).