Sborová třída

Lektor: Tereza Válková

Drazí barokachtiví pěvci a pěvkyně,

letošní rok bude – co do dramaturgie – zcela unikátní. To, že budeme společně nacvičovat a provádět dílo, které naposledy zaznělo před stovkami let, že budeme první, kdo po tak dlouhé době bude mít možnost seznámit sebe, ale hlavně celý moderní svět s kompozičními kvalitami Pavla Josefa Vejvanovského, považuji za velkou výzvu a velkou příležitost.

Nově spartované materiály se tedy každý z vás bude muset sám doma naučit. Samozřejmě neexistuje žádná nahrávka (ani dobová :), ale nezoufejte! Pokud patříte ktěm, ktěří se učí převážně „ušima“, budeme pro Vás mít připravené cvičební mp3, kde budete slyšet jak celek, tak zvýrazněný svůj part.

Na kurzech samotných pak budeme nejen dávat dohromady jednotlivé hlasy, ale samozřejmě se budeme věnovat stylové interpretaci, ornamentice, frázování, výslovnosti atd. S velkou pravděpodobností budou zpěváci sborvé třídy uplatněni také v komornějších částech.

A kdyby Vám snad tohle všechno nestačilo, pak je zde ještě génius barokního kontrapunktu, jehož dílo (i teoretické) se stalo východiskem tvorby několika generací skladatelů, včetně Mozarta či Beethovena. Ano, jedná se o J. J. Fuxe. Za provedení jeho děl jsem se zasazovala již delší dobu a proto jsem velmi šťastná, že jej spolu objevíme právě letos.

Těším se na Vás!

Vaše Tereza Válková.