Jiří Miroslav Procházka

Lektor vede třídu
Sólový zpěv

se narodil v Brně v roce 1988. První zkušenost se zpěvem získal v dětském sboru Kantiléna při Brněnské filharmonii. V roce 2004 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval u Mgr. Petra Julíčka, poté klasický zpěv na bratislavské VŠMU pod pedagogickým vedením mim. prof. Hany Bandové-Štolfové, ArtD. V  roce  2013 ukončil studium na  pražské HAMU u MgA. Martina Bárty. Od roku 2013 je hostem Janáčkovy opery Brno, také spolupracuje s Národním divadle v Praze a Národním divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Pravidelně spolupracuje jako host s Komorní operou JAMU.

Také dosáhl úspěchů na mnoha tuzemských  i mezinárodních pěveckých soutěžích – 1. místo v soutěži Bohuslava Martinů, kde také získal cenu za interpretaci lidové písně, 1.místo v soutěži konzervatoří ČR, 1. místo v Mozartově soutěži ČR, absolutní vítěz soutěže Olomouc 2006,  2. místo na soutěži ACT v Londýně, v roce 2011 získal 2. cenu v  interpretační soutěži Letní škola barokní hudby, kde se též účastnil barokních interpretačních kurzů u polského kontratenora Jakuba Burzyńského a 2013, také u Adama Plachetky.

Vystupoval také na hudebních festivalech: Hudební festival Znojmo (CZ), Smetanova Litomyšl (CZ), Janáčkův máj (CZ), Janáček Brno (CZ), 9. týdnů baroka/Plzeň hlavní město kultury 2015 (CZ), Olomoucké barokní slavnosti (CZ), Soozvuk Bratislava (SVK) Mikolowské Hudební dny (POL), Zadarské hudební večery (HR), Mezinárodní hudební festival Weingarten (DE) a další.

Spolupracuje s mnoha významnými hudebními a divadelními tělesy jako např:Brněnská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Jihočeská komorní filharmonie, Czech Ensamble Baroque, Collegium 1704, Ensamble Inégal, Musica Aeterna-Bratislava, Musica Florea, Ensemble Damian, Musica figuralis, Musica da camera Brno, Czech virtusi, Opera diversa,  Moravské klavírní trio, Trio Milonguero Petra Zamečníka, Q-vox, Dětský sbor Kantiléna, Divadlo Feste a mnohé další.