Lucie Dušková

Lektor vede třídu
Barokní příčná flétna

Vystudovala Církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzívně věnovat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz.

Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. Díky konkurzu získala  stipendium  na Royal Conservatoire Den Haag a následovalo roční studium u Bartholda Kuijkena.

Zobcovou flétnu studovala soukromě v Haagu a poté ji absolvovala na  Konzervatoři v Plzni. Během řady mistrovských kurzů  konzultovala hru na zobcovou flétnu u osobností staré hudby jako např. Corina Marti, Petr Zejfart aj. V současné době je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Czech Ensemble Baroque, kde vystupuje jako orchestrální i sólový hráč. V roce 2016 vystoupila jako sólistka s hrou na zobcovou a barokní příčnou flétnu s Jihočeskou  filharmonií.

V současné době působí v  Creatriu, ve kterém aranžuje a upravuje staré židovské písně, s nimiž tento soubor pravidelně vystupuje v židovských synygogách a na významných festivalech.

Je zvána do mnoha souborů jako sólista, nebo komorní hráč, kde se spolupodílí na tvorbě programu, objevování nových skladeb a jejich  aranžování.

Na Konzervatoři v Českých Budějovicích  vyučuje obor zobcové flétny a od září 2016 také obor barokní příčné flétny.