Ján Prievozník

Lektor vede třídu
Barokní kontrabas

Ján Prievozník pôsobil v orchestroch Štátnej opery v Banskej Bystrici, v orchestri SND a od roku 2009 je zástupcom kontrabasovej skupiny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Už počas štúdií sa venoval interpretácii starej hudby. Spolupracoval so súborom Musica Aeterna pod vedením Petra Zajíčka, čo odštartovalo jeho aktivity v oblasti starej hudby a autentickej interpretácie, ktorej sa venuje dodnes. Od roku 2006 je členom a pravidelne spolupracuje s orchestrami a súbormi: Musica Aeterna (Peter Zajíček), Collegium Wartberg (Ján Krigovský), Wiener Akademie (Martin Haselböck), Hoffkapelle Esterházy (Marton Rácz), Ars Anatiqua Austria (Gunar Letzbor), Solamente naturali (Miloš Valent), Czech Ensemble Baroque (Roman Válek), Musica Florea (Marek Štryncl), Collegium Marianum (Jana Semerádová), Ensemble Inegal (Adam Viktora), Wroclaw Baroque Orchestra (Jaroslav Thiel), {OH!} Orkiestra Historyczna (Martyna Pastuška) Il pomo d‘ oro /CH, (Maxim Emelyanychev) a i. Je aktívnym a vyhľadávaným komorným hráčom. So súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby, ale aj inými súbormi a orchestrami sa predstavil na festivaloch ako BHS, Melos-Étos, Dni starej hudby, Pražská jar, Struny podzimu, Bachfest Leipzig, Wratislavia Cantans, Utrecht Early Music Festival a ď. Účinkoval na pódiách v Japonsku, Mexiku, Guatemale, Ekvádore, Chile, Fínsku a po celej Európe (o. i. Wiener Musikverein, Koncerthaus Wien, Opéra national de Paris a ď.). Spolupracoval s radom dirigentských osobností (Andrew Parrot, Jaap ter Linden, Giovanni Antoninni, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Martin Haselböck a i.) a sólistov (Monica Hugget, John Holloway, Enrico Onofri, Julien Chauvin, Andreas Steier a i.). Účinkoval aj v divadelných predstaveniach Činohry SND a Divadla Nová scéna.

Od roku 2000 je lektorom Letnej školy barokovej hudby v Holešove. Ako pedagóg kontrabasu pôsobí na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Zároveň si rozširuje svoje vzdelanie na doktorandskom štúdiu pod vedením Prof. Jozefa Podhoranského.

Ako sólista účinkoval so Štátnym orchestrom Žilina a so súborom starej hudby Musica Aeterna. Koncertne predviedol diela pre sólo kontrabas tzv. viedenského ladenia od Antona Hoffmeistra, Karla Kohauta, Johanna Matthiasa Spergera, Franza Keypera a i.

Spolu so svojim pedagógom a priateľom Jánom Krigovským založil Slovenský kontrabasový klub – Slovak Double Bass Club, ktorý na Slovensku pravidelne organizuje viacero medzinárodných hudobných podujatí (napr. kontrabasové kurzy a koncerty BASS FEST+, hudobný festival „Musica Perennis Iuventutis“, medzinárodnú kontrabasovú súťaž C. D. von Dittersdorfa a mnohé ďalšie). V rámci nich sa na Slovensku predstavili popredné osobnosti kontrabasového „sveta“ ako Gary Karr a mnohí iní.

Ján Prievozník je spoluzakladateľom a členom kontrabasového kvarteta BassBand.