Eduard Tomaštík

Lektor vede třídu
Ansámblový zpěv

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál), posléze vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Své odborné znalosti si dále rozšířil doktorandským studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. Svou badatelskou činností v tomto oboru pravidelně přispívá k objasňovaní hudebně – historických vztahů v evropském kontextu, založeném na podrobném studiu dobových pramenů.
V letech 1996 – 1998 působil jako asistent sbormistra operního sboru Janáčkova divadla v Brně a Brněnského akademického sboru. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem, jehož je dodnes umělecký vedoucí, uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. Diskografie souboru se může pyšnit mnoha zahraničními i tuzemskými oceněními, podobně jako řadou zajímavých spoluprací s předními interprety staré hudby (Stephen Stubbs, Schola Gregoriana Pragensis, Barbara Maria Willi a další).
V posledních letech se E. Tomaštík začal zabývat také žánrovými přesahy staré hudby a hledat společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Projekt spojující renesanční vokální polyfonii s prvky swingové a jazzové sféry nejenže přibližuje starou hudbu běžnému současnému posluchači, ale těší se také velkému uznání v odborných kruzích.
Současně působí jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr je přizýván ke spolupráci s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Od roku 2014 vyučuje také cimbál na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a přednáší sbormistrovství na Pedegogické fakultě MU v Brně.