Ján Gréner

Vystudoval Konzervatoř v Bratislavě (prof. Aladár Mozia) a VŠMU v Bratislavě (prof. Jan Skládaný). Je zakládajícím členem souboru musica Aeterna Bratislava a členem Haydn Sinfonietta Wien.

Během více než čtyřicetiletého účinkování v Mae absolvoval přes tisíc koncertů a nahrávek pro rozhlas, televizi a na LP či CD doma i v zahraničí, absolvoval mistrovské kurzy (CMBV, London Barock) a jako sólový, komorní a orchestrální hráč spolupracoval s mnoha špičkovými představiteli hnutí „staré hudby“ – Standage, Holloway, Mackintosh, Tan, Goodwin, Hoeprich, Brautigam, Gini, Antonini, McCreesh atd. S uvedenými tělesy získal třikrát ocenění Diapason d’or, Classical Awards a označení Mae jako nejlepší soubor svého druhu ve východní Evropě.

Pedagogicky působil na Kozervatóriu v B. Bystrici a od roku 2010 je pedagogem na církevní konzervatoři v Bratislavě (vedoucí specializačního studia – obor stará hudba, viola, housle, komorní hudba, barokní housle, dějiny hudby, uvádí interpretační seminář). Od 2011 je prorektor a pedagog na Hudební a umělecké akademii Jana Albrechta v Banské Štiavnici. Je externí člen různých seskupení, hrajících na autentických nástrojích doma i v zahraničí – Solamente Naturali, Wroclaw Barok Orchestra, Czech Ensemble Baroque, Capela Regia Praga, Concilium Musicum Wien, Ensemble Inégal, J. J. Fux Orchestr Wien …

V roce 2014 obhájil disertační práci na téma „Vývoj pětihlasé sazby v instrumentální hudbě 17. – 18. století s ohledem na uplatnění violy“ na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, čímž získal titul ArtD.

V roce 2016 byl rektorem Janáčkovy akademie múzických umění jmenován docentem v oboru Hudební umění, na základě obhajoby habilitační práce „Soubor nejvýznamnějších uměleckých výkonů a interpretačních proměn v rámci komorního ansámblu pro starou hudbu Musica Aeterna za čtyřicet let jeho působení“ a habilitační přednášky na téma „Význam a přínos působení specializovaného komorního souboru pro starou hudbu, Musica Aeterna, v hudebním životě Československa, respektive Slovenska od roku 1973 dodnes „