Martyna Pastuszka

Lektor vede třídu
Barokní housle

houslistka/ koncertní mistr/ umělecká vedoucí orchestru

Houslistka Martyna Pastuszka se narodila v polském Horním Slezsku. V průběhu let se prosadila jako jedna z nejpřesvědčivějších hudebnic své generace, která vystupuje po celé Evropě jako sólistka, koncertní mistr, komorní hráčka a vedoucí orchestru.

Pravidelně vystupovala jako koncertní mistr s Ensemble Pygmalion, dále s Le Concert de la Loge, Capella Cracoviensis a jako sólistka s Concerto Copenhagen, Le Parlement de Musique, Aukso- Chamber Orchestra. Jako umělecká vedoucí a dirigentka byla Martyna přizvána k vedení, mimo jiné: Klaipeda Chamber Orchestra, Trondheim Symfoniorkester Tidlig, Orchestra Iuventus, Polska Opera Królewska.

V roce 2012 Martyna Pastuszka založila {oh!} Orkiestra, dobový soubor, se kterým pravidelně vystupuje na renomovaných evropských festivalech a v koncertních sálech. {oh!} Orkiestra se zaměřuje zejména na operní a oratorní repertoár. Pod uměleckým vedením Martyny Pastuszky byly poprvé po několika stech letech obnoveny na jevištích následující tituly: J. A. Hasse Arminio, D. Sarri Didone abbandonata, L. Vinci Gismondo, re di Polonia, A. Cadara Il Venceslao, J. Schuback oratorium Die Jünger zu Emaus.

Pro ročník 2022 byla Martyna jmenována uměleckou ředitelkou festivalu Misteria Paschalia v Krakově. Kromě přípravy programu celého ročníku se podílela také na programech včetně Mozartova Davidde Peinitente ve spolupráci s Vox Luminis a Lionelem Mounierem.

V září 2022 se Martyna společně s {oh!} Orkiestra vrátila na Bayreuthské barokní operní slavnosti, aby vedla novou inscenaci Vinciho opery Alessandro nell’Indie a také koncertní verzi Albinoniho opery Il Nascimento dell’Aurora. {oh!} Orkiestra byla pozvána jako interní soubor ročníku 2022.

K dnešnímu dni má Martyna Pastuszka na kontě úctyhodnou diskografii čítající více než 60 titulů. Její poslední nahrávky byly korunovány četnými nominacemi na prestižní ocenění, včetně cen Fryderyk, ICMA, The Corypheus of Polish Music Award a polské kulturní ceny Paszport Polityki v kategorii „osobnost roku“. V roce 2021 byla rovněž nominována na cenu Opus Klassik v kategorii „dirigent roku“ za nahrávku Vinciho Gismondo, re di Polonia.

V roce 2021 natočila polská televize „Kultura“ dokumentární film o spolupráci a činnosti {oh!} Orkiestra a Martyny Pastuszkové s názvem „Nie jestem maestro“.

Kromě svých aktivit na koncertním pódiu vyučuje Martyna Pastuszka od roku 2007 barokní housle na Hudební akademii v polských Katovicích.


Violinist Martyna Pastuszka was born in Upper Silesia, Poland. Over the years she has established herself as one of the most compelling musicians of her generation performing throughout Europe as a soloist, concertmaster, chamber musician, and orchestra leader.

She made regular appearances as concertmaster with Ensemble Pygmalion as well as with  Le Concert de la Loge, Capella Cracoviensis and soloist with Concerto Copenhagen, Le Parlement de Musique, Aukso- Chamber Orchestra. As an artistic leader and conductor Martyna has been invited to lead: Klaipeda Chamber Orchestra, Trondheim Symfoniorkester Tidlig, Orchestra Iuventus, Polska Opera Królewska among others.

In 2012, Martyna Pastuszka founded {oh!} Orkiestra, period ensemble with which she appears regularly at European renowned festivals and concert halls. {oh!} Orkiestra’s particular interest  focuses on opera and oratorio repertoire. Under the artistic direction of Martyna Pastuszka, the titles were restored to the stages for the first time in several hundred years: J.A. Hasse Arminio, D. Sarri Didone abbandonata, L. Vinci Gismondo, re di Polonia, A. Cadara  Il Venceslao,  J.Schuback’s oratorio Die Jünger zu Emaus.

For the 2022 edition of Misteria Paschalia Festival in Krakow Martyna had been appointed Artistic Director. While programming the whole edition, she also featured in programmes including Mozart’s Davidde Peinitente in a collaboration with Vox Luminis and Lionel Mounier.

In September 2022, Martyna together with {oh!} Orkiestra returned to Bayreuth Baroque Opera Festival to lead a new staged production of Vinci’s Alessandro nell’Indie, as well as a concert version of Albinoni’s Il Nascimento dell’Aurora. {oh!} Orkiestra was invited as a resident ensemble of 2022 edition.

To date Martyna Pastuszka counts an impressive discography of over 60 releases. Her recent recordings were crowned with multiple nominations to prestigious awards including the Fryderyk Award, ICMA, The Corypheus of Polish Music Award and the Polish Cultural Prize Paszport Polityki in the category “personality of the year”. In 2021, she was also nominated for an Opus Klassik in the category „Conductor of the Year“ for the recording of Vinci’s Gismondo, re di Polonia.

In 2021 Polish Television “Kultura” has produced a documentary about {oh!} Orkiestra and Martyna Pastuszka collaboration and activity titled “Nie jestem maestro”  [I am not the maestro].

In addition to her activities on the concert platform, Martyna Pastuszka teaches Baroque violin since 2007 at the Academy of Music in Katowice, Poland.