Lektoři a třídy 2023

Ján Gréner

Barokní viola, smyčce pro začátečníky

Dagmar Šašková

Sólový zpěv

Luise Haugk

Barokní hoboj

Romana Kružíková

Sólový zpěv

Monika Knoblochová

Basso continuo, cembalo

Michaela Koudelková

zobcová flétna

Peter Zajíček

Barokní housle

Jakub Kydlíček

Barokní zobcová flétna

Eduard Tomaštík

Ansámblový zpěv

Lukáš Kubenka

Orgel positiv, hra generálbasu

Lucie Dušková

Barokní příčná flétna

Ján Prievozník

Barokní kontrabas

Veronika Svačinová

Dětská třída

Tereza Válková

Sborová třída

Roman Válek

Orchestrální třída, dirigent

Melusine De Pas

Viola da gamba

Ondřej Šindelář

Barokní fagot

Lukáš Zeman

sólový zpěv

Martyna Pastuszka

Barokní housle

Juan José Francione

Barokní kytara, theorba

Siegfried Koch

Barokní trubka, cink