Lukáš Kubenka

Lektor vede třídu
Orgel positiv, hra generálbasu

Lukáš Kubenka (1975) vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba (varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál). Od roku 1999 vyučuje na Církevní střední varhanické škole v Opavě (nyní Církevní konzervatoř Opava) obory hru na varhany, varhanní improvizaci, liturgickou hudbu, hudební teorii, basso continuo a gregoriánský chorál. V roce 2000 založil při CSVŠ gregoriánskou scholu Bonifantes Opavienses, která účinkuje především při studentských boho­službách v kapli sv. Kříže v Opavě. V září 2009 byla jeho gregoriánská schola přizvávna k aktivní spolupráci při návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice. Schola pod vedením Lukáše Kubenky zpívala při setkání Benedikta XVI. s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu. Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Koncertoval na mnoha místech v ČR, Slovensku, Rakousku, Polsku, Itálii, Francii, Belgii, Maltě a Německu. Byl aktivním účastníkem odborných kurzů interpretace varhanní hudby (prof. S. Landale, prof. L. Lohmann) a gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof). Intenzivně se zajímá o stylovou interpretaci gregoriánského chorálu a hudby renesance a baroka. Pravidelně vede kurzy gregoriánského chorálu. Spolupracuje s významnými hudebními tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Czech Ensemble Baroque Orchestra, Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet).