Melusine De Pas

Lektor vede třídu
Viola da gamba

Ke staré hudbě se Mélusine de Pas poprvé dostala v souboru Pages de la maîtrise de Centre de Musique Baroque de Versailles pod vedením
Oliviera Schneebeliho. Ve svém pěveckém vzdělávání pokračovala u
Nicole Cortiové a Lionela Sowa ve sboru katedrály Notre Dame de
Paris a později zpívala také pod taktovkou Hervého Niqueta, Bruna
Boterfa a Johna Nelsona. Důležitým mezníkem v hudební formaci jí
byl nakonec Choeur grégorien de Paris.

Violu da gamba objevila Mélusine de Pas u Philippa Foulona. Na
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
studovala u Nimy Ben David a Christopha Coina a na Koninklijk
Conservatorium v Bruselu u Philippa Pierlota. Mezi soubory, s nimiž
vystupuje na koncertech nebo nahrávkách, patří _Collegium Marianum,
Ensemble Inégal, Collegium 1704, Le Ricercar Consort, Czech
Ensemble Baroque či Cappella Mariana.

Se saxofonistou Vincentem Lê Quangem experimentovala na pařížské
konzervatoři s volnou improvizací. Tato zkušenost ji dovedla k
instrumentální i pěvecké spolupráci s umělci, jako je skladatel
Jan Trojan, trombonista Jan Jirucha a houslistka Anna Romanovská
Fliegerová, a to v rámci alternativních představeních
zahrnujících divadlo, elektronickou hudbu a němý film.