Michaela Koudelková

Lektor vede třídu
zobcová flétna

Michaela Koudelková vystudovala hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa. Je také absolventkou Gymnázia v Boskovicích a Konzervatoře Brno. V současné době pokračuje v doktorandských studiích na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Barbary Marii Willi a od října 2021 se bude vzdělávat ve třídě Petera Holtslaga na Hochschule v Hamburku v rámci postgraduálního studia Konzertexamen. V srpnu roku 2019 se představila na sólových recitálech v rámci Fringe Oude Muziek Festival Utrecht. V dubnu roku 2019 se stala laureátkou mezinárodní soutěže Tel Aviv Recorder Competition v Izraeli, kde byla oceněna první cenou. V červnu roku 2018 se představila ve finále Kaleidoscope Vocal and Instrumental Competition v Santa Monice (USA), kde byla vybrána mezi 6 finalistů z celkem 2000 účastníků 88 zemí světa.

Zúčastnila se úspěšně několika soutěží (Prague Junior Note a další). Je trojnásobnou laureátkou interpretační soutěže v rámci Letní školy barokní hudby v Kelči a v Holešově (2009, 2010, 2012). V roce 2011 se zúčastnila mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava, kde získala 1. místo, titul Laureáta a Absolutního vítěze. V roce 2012 získala 1. místo a celkové vítězství v oboru hra na zobcovou flétnu v celostátní soutěži konzervatoří. V roce 2014 zvítězila v přehrávkách o sólový výstup s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Roku 2015 se představila ve finále York Early Music International Young Artists Competition ve Velké Británii se souborem Il Giorno Felice. V roce 2016 získala s Ensemblem Nomen Nescio 2. místo a speciální cenu polského radia Merkury na soutěži komorních ensemblů v Poznani.

Michaela Koudelková se představila na hudebních festivalech v České republice i v zahraničí (Concentus Moraviae, Fringe Oude Muziek Festival Utrecht, Hudební festival Znojmo, Hudební slavnosti, Janáčkův máj, Musica Holešov, Bacha na Mozarta!, Hudební lahůdky, Młoda Muzyka Dawna, Opera Nova w Bydgoszczy, Bach Tribute, Dni Bachowskie, Nitrianská hudobná jeseň, Barok w Radości, Barok na Spiszu, Bach Kraków Festiwal). Vystoupila na koncertech v České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku, Anglii, Norsku, Holandsku, Izraeli a USA.

Spolupracovala se soubory La Tempesta, Collegium Marianum, Musica Florea, Orkiestra historyczna {oh!}, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Overtone, Musica Aeterna, The Czech Ensemble Baroque, Capella Cracoviensis, Ensemble Opera Diversa, Moravský komorní orchestr, Cornu Copiae, Quartetto Nero, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Hradec Králové, Orkiestra Barokowa AMuz w Krakowie nebo Sine Nomine Ensemble.

Zúčastnila se mistrovských hudebních kurzů u nás i v zahraničí; The Ringve International Summer Course in Sund (Norsko), Arte Dei Suonatore Masterclasses (Polsko), Letní škola staré hudby Prachatice, Letní škola barokní hudby v Kelči a Holešově. Zdokonaluje se ve hře na zobcovou flétnu a také cembalo pod vedením předních českých a zahraničních lektorů; Bolette Roed, Eva Harmuthová, Jan Kvapil, Ashley Solomon, Roberto Bando, William Dongois, Karel van Steenhoven, Sarig Sela, Michael Posch, Carsten Eckert, Aureliusz Goliński, Tomasz Pokrzywiński, Joanna Boślak-Górnik, Ketil Haugsand, Gottfried von der Goltz, Kristin von der Goltz, Thomas Boysen, Monika Knoblochová a Erik Dippenaar. Absolvovala individuální hodiny u holandského lektora Thijse van Baarsela na Akademii staré hudby v Brně. V rámci krátkého studijního pobytu v Nizozemí se vzdělávala na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ve třídě Heika ter Sheggetta. Zúčastnila se také výběrového kurzu Akademia Händlowska, kde měla možnost spolupracovat s Robertem Hollingworthem, Rachel Podger nebo Alison McGillivray. Hře na flauto traverso se věnuje od roku 2015. Pod vedením Lucie Duškové nebo Kate Clark se vzdělávala v rámci individuálních konzultací.

Michaela Koudelková se věnuje především interpretaci staré hudby a hraje na kopie dobových nástrojů. Od roku 2016 se aktivně věnuje také pedagogické činnosti, vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Brno a v rámci doktorandského studia vyučuje barokní a klasicistní komorní hru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Michaela Koudelková – recorder

Michaela Koudelková studied the recorder at Conservatory Brno (Czech Republic). She graduated from the Musical Academy in Kraków (Poland), where she obtained a master‘s with honours and studied under the leadership of Peter Holtslag and Erik Bosgraaf. Michaela is currently a student at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (JAMU, CZ) where she is working towards a PhD. In April 2019 Michaela was awarded with the 1st prize in the international competition in Israel – Tel Aviv Recorder Competition. In June 2018 she was chosen to the final round of Kaleidoscope Vocal Instrumental Competition in Santa Monica (USA) as one of only 6 finalists from 2 000 participants from 88 countries in the world.

Michaela has taken many individual lessons and participated in many international musical courses, such as Summer School of Baroque Music in Kelč and Holešov (CZ), Summer School of Early Music in Prachatice (CZ), The Ringve International Summer Course in Sund (Norway), Akademia Händlowska in Wroclaw (Poland), Arte Dei Suonatore Masteerclass (Poland), Akademia Bachowska in Świdnica (Poland). There she had the opportunity to study with the greatest specialists of recorder and early music, including Rachel Podger, Allison McGillivray, Robert Hollingworth, Peter Holtslag, Karel van Steenhoven, Sarig Sela, Ketil Haugsand, Peter Holtslag, Kristin von der Goltz, Gottfried von der Goltz, Thomas Boysen, Eva Harmuthová, Jan Kvapil, Monika Knoblochová, Bolette Roed, Heiko ter Scheggett and Thijs van Baarsel.

As a soloist, chamber and orchestral player she cooperates with many Czech and foreign orchestras and ensembles, such as Czech Ensemble Baroque, Wrocław Baroque Orchestra, Capella Cracoviensis, Ensemble Diletto, Moravian Chamber Orchestra, Janáček´s Philharmony of Ostrava, La Tempesta, Philharmony of Morava and Silesia,  Musica Aeterna, Sine Nomine, Opera Diversa, Musica Armonia, Cornu Copiae, Philharmony of Brno.

She has performed at many national and international musical festivals, such as Concentus Moraviae, Fringe Oude Muziek Festival Utrecht, Janáčkův máj, Mikołowskie Dni Muzyki Dawnej, Musica Holešov, Hudební lahůdky, Hudební slavnosti, Dni Bachowskie, Opera Nowa w Bydgoszczy, Novoměstské slunohraní, Młoda Muzyka Dawna, Akademia Händlowska, Bacha na Mozarta!, Jeunesse Musicales Filharmonie Brno, Jeunesse Musicales Janáčkovy filharmonie Ostrava, Hudební festival Znojmo, Pocta Alfonsi Muchovi, Pocta Žerotínům, Dvořákova Olomouc, Kraków Bach festival, Barok na Spiszu, Třebíčský operní festival, Nitranská hudobná jeseň, Svatováclavský festival hudby a umění, Plzeň – Evropské město kultury, Świdnica Bach Festial.

Michaela has obtained many awards in national and international music competitions; Competition of Early Music Ensembles in Poznań (PL, 2nd prize, 2016), National competition of conservatories (CZ, 1st prize, title of Absolute winner, 2012), Competition at The Summer School of Baroque Music in Kelč and in Holešov (CZ, 1st prize, title of Laureat for three years, 2009, 2010, 2012), International competition Pro Bohemia Ostrava (CZ, 1st prize, title of Laureat and Absolute winner, 2011). In August 2019 she was chosen to perform solo recitals during Fringe Oude Muziek Festival in Utrecht (NL).

Michaela´s main instrument is recorder but she is also interested in playing traverso. She has taken lessons with Lucie Dušková, Peter Holtslag, Malgorzata Wojciechowska and Roberto Bando.

Michaela Koudelková plays concerts as a soloist, chamber music player and orchestra player at home as well as abroad. Since 2016, she has started to work as a teacher as well. She is currently teaching recorder class at Conservatory Brno and JAMU in Brno.