Juan José Francione

Lektor vede třídu
Barokní kytara, theorba

Po absolvování studia kytary a komorní hudby na Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla“ v roce 2013 se rozhodl pokračovat ve specializaci na loutnu a figurovaný kontrabas v Itálii a později na Zürcher Hochschule der Künste (Curych, Švýcarsko) pod vedením Prof. Eduarda Egüeze.

 Rozvíjí intenzivní koncertní činnost jako sólista a se souborem Ensemble La Chimera, vystupuje v mnoha sálech a na festivalech staré a moderní hudby v Evropě.

Kontinuálně spolupracuje se soubory Collegium 1704 (Václav Luks), La Terza Prattica (Massimiliano Toni), Talenti Vulcanici (Stefano Demicheli), Ensemble Mare Nostrum (Andrea De Carlo) a dalšími.

Od roku 2020 rozvíjí nově vznikající činnost, kdy dělá hudební aranžmá pro své vlastní projekty a pro různé skupiny evropské hudební scény staré hudby a světové hudby.

V roce 2019 založil společně s harfistkou Carlottou Pupulin soubor Cordis Consort, který se zaměřuje na variabilní geometrii ve světě drnkacích nástrojů.

Akademická studia:

2016 – 2018: Zürcher Hochschule der Künste (Curych, Švýcarsko)

Magisterský titul v oboru hudební interpretace (Master of Arts in Music Performance) (Prof. Eduardo Egüez)

2007- 2013: Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla“

Magisterský titul v oboru hry na kytaru (Master in Guitar Performance) (Prof. Javier Bravo)

2007- 2013: Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla“

Magisterský titul v oboru komorní hudby (Master in Chamber Music Performance) (Prof. Marta Luna)

2001 – 2006: Escuela de Música „Juan Pedro Esnaola“

Bakalářský titiul v oboru hry na kytaru (Bachelor in Guitar Performance) (Prof. Oscar Olmello)


After graduating, in 2013, in Guitar and Chamber Music, from the Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla,“ he decided to continue his specialization in Lute and Figured Bass in Italy and later at the Zürcher Hochschule der Künste (Zurich, Switzerland) under the guidance of Mtro. Eduardo Egüez.
He develops an intense concert activity as a soloist and with Ensemble La Chimera, performing in numerous halls and festivals of early and modern music in Europe.
He collaborates as a continuist with Collegium 1704 (Václav Luks), La Terza Prattica (Massimiliano Toni), Talenti Vulcanici (Stefano Demicheli), Ensemble Mare Nostrum (Andrea De Carlo) and others.

Since 2020 he is developing an emerging activity doing musical arrangements for his own projects and for different groups of the early and world music European music scene. In 2019 he founded Cordis Consort together with harpist Carlotta Pupulin, a variable geometry ensemble focused in the world of plucked instruments.

Academic Studies:

2016 – 2018: Zürcher Hochschule der Künste (Zurich, Switzerland)

Master of Arts in Music Performance

(Mtro. Eduardo Egüez)

2007- 2013: Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla“

Master in Guitar Performance

(Mtro. Javier Bravo)

2007- 2013: Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires „Astor Piazzolla“

Master in Chamber Music Performance

(Mtra. Marta Luna)

2001 – 2006: Escuela de Música „Juan Pedro Esnaola“

Bachelor in Guitar Performance

(Mtro. Oscar Olmello)