Zobcová flétna – Michaela Koudelková

Cílem výuky bude rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti stylovosti hry na zvolených příkladech ať už repertoáru doporučeného či vlastní volby. V rámci výuky se budeme zabývat jak sólovými, tak komorními skladbami. Zvláštní důraz bude kladen na dílo Georga Philippa Telemanna a možnosti v oblasti aranžování a transkribování jeho díla.

Výuka bude probíhat v ladění 415 Hz, sólové skladby mohou být hrány na 440 Hz nebo 392 Hz.

Doporučený repertoár:

  • Georg Philipp Telemann: 12 Fantasias senza basso, TWV 40:2-13
  • Georg Philipp Telemann: 12 Metodic Sonatas TWV:41
  • Georg Philipp Telemann: Solo Concerti & Double Concerti & Suite & Trio Sonatas
  • Johann Sebastian Bach: Partia & Flute Sonatas (BWV 1013, BWV 1030 – 1035, BWV 1007 – 1012)
  • Georg Friedrich Händel: Recorder Sonatas HWV 360, 362, 365, 367a, 369
  • Arcangelo Corelli: 12 Sonatas op. 5

Notový materiál přivezte prosím kompletní – včetně partitury a pokud možno všech hlasů.