Lucie Dušková – traverso

Výuka barokní příčné flétny pod vedením Lucie Duškové.

POZOR! Výuka bude probíhat až od středy 7. 8. do neděle 11. 8. Máte dvě možnosti:

  • přijet až na středeční výuku (cena 2000,-)
  • účast celou LŠBH, prvních 5 dní buď pasivní účast (pro účastníky je pasivní účast v jiných třídách zdarma), nebo se přihlásíte do třídy zobcové flétny (do poznámky v přihlášce napište, že budete v polovině kurzů přecházet na traverso)

Třída je otevřená pokročilým hráčům na barokní či klasicistní příčnou flétnu. Každý hráč má možnost denně pracovat na skladbě, kterou si přinese a současně na technickém rozvoji jednotlivých oblastí ve zvuku, stylu a prstové technice.

Repertoár:
Vítán je jakýkoliv repertoár pro barokní, či klasicistní flétnu. K dispozici bude  spousta notového materiálu jak pro lehčí, tak pokročilejší technickou úroveň. Je možné přijít také s  ansámblovou hrou.