Lucie Dušková – traverso

Třída je otevřená pokročilým hráčům na barokní, či klasicistní příčnou flétnu. Každý hráč má možnost denně pracovat na skladbě, kterou si přinese a současně na technickém rozvoji jednotlivých oblastí ve zvuku, stylu a prstové technice.

Repertoár:
Na zvoleném repertoáru se budeme zabývat zejména interpretací, frázováním a technikou. Cílem je veřejné vystoupení na Koncertě flétnové třídy, ale také možnost účinkovat na jednom ze dvou studentských koncertů. 

Všechen notový materiál přivezte kompletní, včetně partů continua. Součástí výuky bude také nastudování orchestrálních partů Händelova díla Triumf času a pravdy.

K dispozici bude spousta not jak pro lehčí, tak pokročilejší technickou úroveň. Je možné přijít také s ansámblovou hrou. Vítán je ale také jakýkoliv repertoár pro barokní, či klasicistní flétna.

G. P. Telemann– Flétnové sonáty
– komorní hudba dle vlastního výběru.

G. F. Händel – Flétnové sonáty

J. S. Bach- Flétnové Sonáty