Zobcová flétna – Jakub Kydlíček

Ve shodě s celkovým tematickým zaměřením LŠBH 2020 je i práce ve třídě zobcové flétny zaměřena na repertoár německého baroka. Na příkladech doporučených skladeb se budeme zabývat zejména interpretací a odlišnostmi mezi italským, francouzským a tzv. smíšeným stylem. Pro každou lekci si připravte jednu skladbu, resp. alespoň 1 větu. Práce probíhá za společné účasti celé třídy – všichni sledují hodiny ostatních. Na úvod každého vyučovacího dne proběhne společná technická hodina, kde se budeme zabývat jednotlivými technickými aspekty hry na zobcovou flétnu (30 min). Za konci každého dne uskutečníme krátkou společnou hodinu improvizace (30 min).
Všechen notový materiál přivezte kompletní, včetně partů continua. Pro sólové skladby možno ladění 440Hz, pro komorní hru s cembalem či ostatními instrumentalisty a zpěváky 415Hz.
Doporučený repertoár:
• Transkripce sonát J. S. Bacha + Partita in a/c
• G. F. Händel: Sonáty HWV 360, 362, 365, 367a, 369 (ed. J. Walsh, Solos for a German Flute a Hoboy or Violin with a Thorough Bass compos´d by Mr. Handel)
• G. Ph. Telemann: 12 fantasien senza basso, TWV 40:2-13
• Ch. Dieupart: 6 Suittes
• A. Corelli: Sonáty op. 5
PS: Iniciativě se meze nekladou, studenti si mohou přinést jakýkoliv repertoár se zobcovou flétnou – od středověku (Codex Faenza, renesanční motetové a madrigalové diminuce, raně barokní canzony, ale třeba i moderní, avantgardní a soudobý repertoár – Romanovi to nebudeme říkat :))

Max. 6 studentů
Jazyky: čeština, english, français, deutsch
Rozvrh práce 8.8. – 12.8. 2020
10:00-10:30 technická hodina
10:30 – 11:15 lekce
11:15 – 12:00 lekce
12:00 – 12:45 lekce
15:00 – 15:45 lekce
15:45 – 16:30 lekce
16:30 – 17:15 lekce
17:15 – 17:45 improvizace

Dne 7.8. probíhá výuka jen 15-18
„seznamovací hodiny“
15:00 – 15:30 lekce
15:30 – 16:00 lekce
16:00 – 16:30 lekce
16:30 – 17:00 lekce
17:00 – 17:30 lekce
17:30 – 18:00 lekce