Zobcová flétna – Jakub Kydlíček

Na příkladech doporučených skladeb se budeme zabývat zejména interpretací a odlišnostmi mezi italským a francouzským stylem ornamentiky. Posluchači ve třídě předem nastudují zvolený repertoár. Všechen notový materiál přivezte kompletní, včetně partů continua. Pro sólové skladby možno ladění 440Hz, pro komorní hru s cembalem či ostatními instrumentalisty a zpěváky 415Hz.

Doporučený repertoár:

  • F. Händel: Sonáty HWV 360, 362, 365, 367a, 369 (ed. J. Walsh, Solos for a German Flute a Hoboy or Violin with a Thorough Bass compos´d by Mr. Handel)
  • Ph. Telemann: 12 fantasien senza basso, TWV 40:2-13
  • Dieupart: 6 Suittes
  • Corelli: Sonáty op. 5
  • Babell: 6 Concertos in Seven Parts
  • Walsh (ed.): The Division Flute

Notový materiál přivezte prosím kompletní – včetně partitury a pokud možno všech hlasů.