Cembalo

Cembalová třída je otevřená jak začínajícím cembalistům, tak i pokročilým studentům cembala. Je zaměřená na sólovou literaturu a studium generálbasu, ale také komorní literaturu – ať už s obligátním cembalem anebo bassem continuem. Letošní téma G. F. Händela otevírá možnost ponořit se do poznávání klávesové hudby nejen jeho německých současníků, ale také těch za hranicemi Německa – ať už anglických virginalistů nebo jiných. Repertoár cembalové třídy však není nijak pevně určen a v hodinách je možné studovat libovolné skladby podle přání i pokročilosti studentů.