Pro přihlášené

 

Novinky

Notové materiály ke stažení

V sekci PRO PŘIHLÁŠENÉ (vstup do sekce je pouze po zadání hesla, které obdržíte po uhrazení kurzovného) jsou k dispozici notové materiály pro ročník 2020. Kantáty studujeme a provádíme v německém originále! Svůj part si vytiskněte, dobře naučte a přivezte […]

Libor Mašek

absolvoval Konzervatoř Brno v oboru hra na violoncello, následně Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Bedřicha Havlíka. Zde rovněž absolvoval ve hře na varhany (Mgr. Petr Kolař), varhanní improvizaci a řízení sboru v rámci oboru duchovní hudba. […]

Rastislav Kozoň

Rasťo Kozoň je hráč na barokní, klasicistní a moderní hoboj, sopránový saxofon a další klasické, historické a etnické dřevěné dechové nástroje. Absolvoval Konzervatoř v Žilině (hoboj u MgA. Milady Hriankové), magisterské a doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně a […]

Saskia Fikentscher

Saskia studovala na Musikhochschule Freiburg, věnovala se hoboji pod vedením Pedra Memelsdorffa a Kathariny Arfken, poté pokračovala ve studiu na konzervatoři v Rotterdamu u Han Tol (flétna) a na konzervatoři Koninklijk Den Haag s Ku Ebbingem (historické hoboje). Její specializaci […]

Robin Tyson

Robin Tyson is an English countertenor in opera, solo, and a cappella.He sang in the Choir of King’s College, Cambridge from 1989-1992. He is known for singing as a soloist with John Eliot Gardiner’s Bach Cantata Pilgrimage in 2000. Tyson […]