Zobcová flétna – Jakub Kydlíček

 • Práce bude zaměřena na vyrovnanost technických a interpretačních aspektů (aneb jak zahrát, co chci)
 • Studenti přicházejí do hodin s vlastním připraveným repertoárem (tedy na každou hodinu nová skladba)
 • Vždy přineste kompletní provozovací materiál (partituru i všechny party)
 • Do hodin můžete přijít i s vlastním komorním seskupením
 • Další náměty a témata k výuce:
  • Jak zdobit vkusně? (aneb ornamentika adagia a allegra v italském stylu)
  • Jak si (za)improvizovat vlastní etudu? (aneb inspirujeme se z pramenů)
  • Teorie versus provozovací praxe (tedy co nám v traktátech neříkají)
 • Repertoár: volný výběr, vzhledem k tématu ročníku 2022 doporučuji podívat se zejm. na „italskou“ produkci na haendlovské Anglii, tj. např. následující:
  • F. Haendel – Sonáty pro zobcovou flétnu
  • Corelli – Sonáty
  • Barstani – 6 solos
  • Mancini – 6 sonát
  • CH. Schickhardt – L’Alphabet de la musique
  • další dle libosti