Zobcová flétna – Jakub Kydlíček

Téma „Ornaments – Agréments – Invention“
–        Práce bude zaměřena na vyrovnanost technických a interpretačních aspektů (aneb, jak zahrát co chci..)
–        Studenti přicházejí do hodin s vlastním připraveným repertoárem (tedy na každou hodinu nová skladba)
–        Vždy přineste kompletní provozovací materiál (partituru i všechny party)
–        Do hodin můžete přijít i s vlastním komorním seskupením

Náměty a témata k výuce:
o   Jak zdobit vkusně? (aneb ornamentika ve francouzském stylu)
o   Jak si (za)improvizovat vlastní etudu, suitu či fantasii? (aneb inspirujeme se z pramenů)
o   Teorie versus provozovací praxe (tedy co nám v traktátech neříkají)

Reperotár:

volný výběr, vzhledem k tématu ročníku 2023 doporučuji podívat se zejm. na „francouzskou“ produkci, vč. transkripcí… např.:

o   A. D. Philidor – Sonate en re
o   F. Dieupart – 6 suit
o   J. B. de Boismortier – Suity a sonáty
o   J. CH. Schickhardt – L’Alphabet de la musique
o   …další dle libosti