Zobcová flétna – Jakub Kydlíček

Téma „Ornaments – Agréments – Invention“
–        Práce bude zaměřena na vyrovnanost technických a interpretačních aspektů (aneb, jak zahrát co chci..)
–        Studenti přicházejí do hodin s vlastním připraveným repertoárem (tedy na každou hodinu nová skladba)
–        Vždy přineste kompletní provozovací materiál (partituru i všechny party)
–        Do hodin můžete přijít i s vlastním komorním seskupením

Náměty a témata k výuce:
– Jak zdobit vkusně? (aneb ornamentika v italském stylu)
– Jak si (za)improvizovat vlastní etudu, suitu či fantasii? (aneb
inspirujeme se z pramenů)
–  Teorie versus provozovací praxe (tedy co nám v traktátech neříkají)

Reperotár:
volný výběr, vzhledem k tématu ročníku 2024 doporučuji podívat se zejm.
na „italskou“ a stylově smíšenou produkci, vč. transkripcí… např.:

– F. Mancini, F. Barsanti, I. Sieber – sonáty
– G. Sammartini, D. N. Sarro – sonáty a concerti
–  J. CH. Schickhardt – L’Alphabet de la musique, Sonáty
–   …další dle libosti