Varhany

K dispozici jsou tyto nástroje: varhanní pozitiv bez pedálu, jednomanuálové varhany s pedálem a krátkou oktávou (a velmi těžkou mechanikou)
Náplň výuky: sólová hra, improvizace, doprovody a basso continuo.
Úroveň posluchačů: začátečníci i pokročilí
Náplň kurzů sólové hry:
Základy prstové techniky, základy artikulace, ornamentika, specifika jednotlivých stylů, eventuelně příprava vystoupení na soutěž
Hra bassa continua:
Základy harmonie a kontrapunktu, čtení a vypracování generálbasového partu, generálbasové party bez čísel, improvizace, doprovody komorní hudby a zpěváků (tvorba varhanních výtahů z klavírních výtahů), příprava na hru bassa continua na společných koncertech
Kontakt: kubenka@konzervator.cz
Doporučená literatura:
B. M. Willi – Generálbas aneb Kdo zavraždil kontrapunkt? (2010, Musica Sacra)
J. B. Christensen – Základy generálbasové hry v 18. století (2011, JAMU)
Pan de Saint-Lambert – Nové pojednání o doprovodu ba cembalo, varhany a jiné nástroje (2010, Brno)
Doporučený repertoár (výběr):
J. C. Simon – Hudební ABC (1995, Artthon)
J. E. Kypta – Čtyři varhanní sborníky (2005, Artthon)
J. F. N. Seger – 8 toccat a fug pro varhany (1993, Artthon)
C. Ph. E. Bach – Varhanní sonáty (1995, Schott)
J. G. Albrechtsberger – 8 malých preludií pro varhany (Doblinger)
J. G. Albrechtsberger – Preludia a fugy pro varhany op. 5 a 6 (Butz)
G. C. Arresti – Sonate da organo di varii Autori (Edition Walhall)
J. G. Walther – Sämtliche Orgelwerke, 4 svazky (Editio Breitkopf)
S. Scheitd – Tabulatura nova (Editio Breitkopf)
Doporučený repertoár – soutěž:
Koncerty pro varhany a orchestr různých autorů (Händel, Brixi, Vaňhal, Haydn, Vivaldi, C. P. E. Bach, Sammartini, Albrechtsberger)