Sólový zpěv – Romana Kružíková

Abychom mohli interpretovat skladbu s jistotou a lehkostí, je třeba ji mít správně zvládnutou technicky. Proto se se svými studenty zaměřím nejen na tradiční interpretaci, ale také na podporu v technice zpěvu.