Sólový zpěv – Marta Infante

V mé třídě zpěváci budou pracovat nejen na technické, ale i interpretační formě barokni hudby. Hodně budeme pracovat na recitativech, textech, výslovnosti všech stylů, od raného baroka (recitar cantando/ recitovani zpěv Merula, Monteverdi, Strozzi, Carissimi, Cacccini), přes pozdní baroko – opery i oratoria (Vivaldi, Purcell, Telemann, Bach, Händel…)

Ráda bych žákům přiblížila i zajímavou španělskou barokní hudbou „tonos“ – zpívá se s theorbou, kytarou, harfou atd…