Sólový zpěv – Jiří Miroslav Procházka

Hlavním cílem a náplní hodin, bude práce na propojení pěvecké techniky s principy interpretace barokních a klasicistních árií. Důraz bude kladen na respektování vztahu rétoriky a vedení hudebních frází v adekvátním pěveckém výraze.

V rámci výuky se budeme zabývat nejen zdokonalením studentem vybraných skladeb, ale především přípravou árií z chystaného díla od G. Ph. Telemanna: Der Tag des Gerichts.

Doporučuje se, aby si frekventant zvolil repertoár částečně nebo úplně nastudovaný a obstaral si překlady textů.