Sborová třída

Lektor: Tereza Válková

Vážení a milí sborem nadšení barokomilci,

přesto, že telemannovskou problematikou už jsme se na našich kurzech zabývali, je tato nedoceněná a dosti neprobádaná oblast téměř bezednou studnicí inspirace a radosti ze skvělých, dynamických a dramatických (místy až virtuózních) vokálních partů.. 

Sbor se bude – jak už tomu v oratoriích bývá – převtělovat do různých rolí. Andělů, komentátorů, vyvrhelů… Budeme muset střídat herecké i hlasové polohy a staneme se tak nejsilnějším prostředníkem přiblížení děje posluchači.

Sborový part bude určitě vyžadovat pečlivou domácí přípravu, zejména pro ty, kdo nehovoří plynně německy. Telemannovy vokální linky jsou zpěvné, proti Bachovi rozhodně přívětivější, ale vyžadují dobrou pěveckou techniku a zejména pecizní dikci, intonaci a rytmus.  To vše musíte zvládnout doma sami, abychom na kurzech mohli „jen“ jednotlivé hlasy sesadit dohromady a věnovat se interpretaci se všemi radostmi i úskalími, které Telemannovo oratorium přináší.

Můžete si ale být jisti, že ztvárněním úžasného Telemannova vokálně-instrumentálního díla přispějete k obohacení dnešního hudebního světa, který na tohoto velikána tak trochu pozapoměl a uvrhl ho do stínu kolegů Händela a Bacha, i když tomu bylo za jejich života přesně naopak.

Máme naprosto jedinečnou příležitost užít si nácvik a provedení oratoria v nejvyšší možné kvalitě.

Moc se na Vás a Georga Phillipa těším!

Vaše Tereza Válková.

PS: Taky se chceme zase blýsknout před Andreasem, ne…?