Saskia Fikentscher

Saskia studovala na Musikhochschule Freiburg, věnovala se hoboji pod vedením Pedra Memelsdorffa a Kathariny Arfken, poté pokračovala ve studiu na konzervatoři v Rotterdamu u Han Tol (flétna) a na konzervatoři Koninklijk Den Haag s Ku Ebbingem (historické hoboje). Její specializaci doplnily kurzy komorní hudby a historické interpretační praxe s Reinhardem Goebelem a prof. Robertem Hillem.
Aktivně koncertuje, natáčí pro rozhlas a televizi, působí v různých souborech a barokních orchestrech, např. Neue Hofkapelle München, La Stagione Frankfurt, Nova Stravaganza, Akademie pro rannou hudbu v Berlíně, Concerto Köln (sólový hoboj na jihoamerickém turné v roce 2009), Musica Antiqua Köln, Ensemble Exploration, působí jako berlínský barokní sólista ve Freiburger Barockorchester (účastnila se rovněž několikatýdenního turné a masterclass v Mexiku, turné v USA, operních projektů s Rene Jacobs a Louis Langré ve Vídni, Bruselu, Amsterdamu, Paříži ad.), účastnila se evropského turné s Collegium Vocale Gent a mnohých dalších projektů.

Saskia mluví anglicky, německy.

Foto: Marco Borggreve