Rok 2011

Jedná se o Singgedicht na téma „posledních věcí člověka,“ jak je zná křesťanská věrouka dodnes (smrt, poslední soud, peklo a nebe). Text napsal básník, filozof a teolog Christian Wilhelm Alers, který byl Telemannovým žákem. Oratorium má 4 části, čtyři  „Betrachtungen“, doslovně tedy „pozorování“ nebo „rozjímání“.

 V prvním rozjímání Bůh přichází se svými svatými, aby soudil svět. To zesměšňuje Bezvěrec (Unglaube). Odporuje mu však Rozumnost (Vernunft), která zdůrazňuje skutečnost Posledního soudu, který je pak potvrzen Náboženstvím (Religion) i citací učených filosofů. Ani Výsměch (Spötter) si s lidmi nevěděl rady. Sbor Věřících (Gläubigen) očekává v nadcházejícím Božím soudu spásu pro dobré lidi a spravedlnost pro lidi zlé.