Rastislav Kozoň

Rasťo Kozoň je hráč na barokní, klasicistní a moderní hoboj, sopránový saxofon a další klasické, historické a etnické dřevěné dechové nástroje.

Absolvoval Konzervatoř v Žilině (hoboj u MgA. Milady Hriankové), magisterské a doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně a studijní pobyt v rámci programu ERASMUS na Universität Wien. Od 90. let se intenzivně teoreticky a interpretačně věnuje především hudbě 18. století. Absolvoval různé medzinárodní semináře, kurzy a workshopy; spolupracoval s renomovanými osobnostmi jako Andreas Scholl, Simon Standage, Andrew Parrott nebo John Holloway. Pravidelne účinkuje v etablovaných středoevropských souborech staré hudby (Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Musica Aeterna, Capella Savaria, Solamente naturali, Capella Regia a pod.). Spoluúčinkoval na nahrávkách pro společnosti Universal Music, Supraphon a Centaur Records.

Účinkoval ve filmu Marguerite (2015, oceněném francouzskou filmovou cenou César a cenou na Benátském filmovém festivalu) od režiséra Xaviera Giannoliho a ve filmu Interlude in Prag režiséra Johna Stephensona (2017). Nahrál podstatnou část hobojových partů hudby k filmu Sedm krkavců režisérky Alice Nellis (2015).

Jeho široký interpretační záběr dokumentuje spolupráce s Filharmonií Brno, Czech Virtuosi, Virtuosi Brunenses, Orchestrem G.Broma, BROLNem, skupinou Javory, Městským divadlem v Brně či skupinou Cimbal Classic, ve které působí jako stálý člen. Vystupoval ve většině evropských krajin, Japonsku a Číně; festivaly Pražské jaro (1998, 2012), BHS (2001,) aj.

Pedagogicky působil či působí na Masarykově univerzitě, Konzervatoři Brno, Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací a Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice.


Rastislav Kozoň plays baroque, classical and modern oboe, as well as soprano saxophone and other classical, historical and ethnic woodwind instruments.

Education
– Graduate of Conservatory of Žilina (Slovakia) as an oboe player (1992)
– Masters (1997) and PhD. (2004) graduate of Masaryk University in Brno (Czech Republic)
– Study visit ERASMUS – University of Vienna (1999)

Artistic and pedagogical activities
– Since 1990´s – intensive theoretical and practical study and performance of 18th century music.
– Took part in several international seminars, courses and workshops.
– Performed with renowned music personalities such as Andreas Scholl, Simon Standage, Andrew Parrott or John Holloway.
– Performs regularly with established Central European early music ensembles such as Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Musica Aeterna, Capella Savaria, Solamente naturali, Capella Regia and others.
– Worked on recordings for Universal Music, Supraphon and Centaur Records.
– Played in the Xavier Giannoli film “Marguerite” (2015) which was awarded a César, a French film prize, as well as a prize at the Venice Film Festival, and in the John Stephenson film “Interlude in Prag” (2017).
– Interprets a wide range of music which is documented by his involvement in Brno Philharmonic, Czech Virtuosi, Virtuosi Brunenses, G.Brom Orchestra, BROLN, the music group Javory, Municipal Theatre Brno and the music group Cimbal Classic of which he has been a full member since 2004.
– Has performed in the majority of European countries as well as in Japan and China.
– Has performed at the Prague Spring Festival (1998, 2012), the Bratislava Music Festival (2001) and others.
– Other activities include teaching – he has taught at Masaryk University in Brno, at the Conservatory of Brno, P. Křížkovský Grammar School in Brno, which focuses on the arts, and at the Grammar School and Elementary Music School in Šlapanice (near Brno).