Eva Kalousková

Po maturitě na gymnáziu absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oboru dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka. V letech 2004 – 2012 byla sbormistryní dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a jeho přípravných oddělení, se sbory provedla řadu koncertů a účastnila se mezinárodních sborových soutěží, vždy s nejvyšším oceněním včetně ocenění za dirigentský výkon na mezinárodní soutěži v italské Gardě. Od roku 2007 do roku 2012 byla asistentkou dirigenta  brněnského sboru Ars Brunensis. V roce 2016 založila v Brně dětský sbor Bystroušek, který v současnosti navštěvuje 60 dětí ve věku 3 – 6 let. Jako sbormistryně i zpěvačka spolupracovala a spolupracuje s řadou pěveckých sborů v České republice.