Orchestrální třída

Telemannova instrumentace kantáty Der Tag des Gerichts je neobyčejně pestrá. Ke klasickému obsazení smyčců je zde i viola da gamba, v dechové sekci kromě hobojů a fagotu přichází také naturální horny spolu s klarinami a tympány. Flétny použijeme s hoboji , traverso i sólově. Nástroje bassa continua budou využity taktéž bohatě: organ, 2cembala i všeliká drnkadla…

Již zaběhnutý harmonogram zkoušení vypadá takto: úterý dopoledne: tutti zkouška na první polovinu oratoria, středa dopoledne tutti druhá polovina, čtvrtek celý den zkouška se sólisty a sborem, pátek dopoledne generálka, večer koncert zámek Holešov, sobota koncert Kelč, neděle Olomouc. Hráči bassa continua budou mít, jak už to tak chodí, nabitější plán díky recitativům.

Součástí přípravy orchestru na závěrečné koncerty jsou také doprovody vítězů školní soutěže, jejichž repertoár se však dozvíme až po pondělním vyhlášení výsledků. Tyto doprovody řídí již tradičně koncertní mistr – letos opět Josef Žák.

Kromě těchto zkoušek jsou studenti povinni připravit si party se svými lektory v rámci týdenní výuky.

Těším se na Vás a Telemannovo velekrásné dílo a věřme, že tímto naším Posledním soudem už konečně odsoudíme protivný to Covid do patřičných mezí – mezi malé, obyčejné proočkované a promořené nemoci, kam jistě právem patří…

Váš RV