viola da gamba – Melusine De Pas

Letos se budeme zabývat klasičtějším repertoárem pro violu da gamba.
Čekají nás krásné virtuózní sonáty například od Andrease Lidela,
Carla Philippa Emanuela Bacha nebo Christophera Shaffratha, ale také
jednoduché skladby plné půvabu od Carla Friedricha Abela nebo Josepha
Haydna…

Prohloubíme nebo u začátečníků objevíme techniku hry na violu da
gamba prostřednictvím tělesných cvičení volně inspirovaných
čchi-kungem, alexandrovou technikou a dalšími způsoby, abychom se podle
možností každého přiblížili k volnějšímu zvuku s disponovaným a
aktivním tělem.