viola da gamba – Melusine De Pas

V této třídě bude mít čestné místo francouzská viola da gamba.
V 17. a 18. století to byl „královský nástroj“, symbol aristokracie.
Sieur de Machy, Monsieur de Sainte Colombe, Marin a Rolland Marais, Antoine
a Jean-Baptiste Forqueray, François Couperin, Charles Dollé a Monsieur de
Caix d’Hervelois, všichni tito slavní skladatelé nám zanechali
pokladnici repertoáru, který se dnes hraje možná až příliš
zřídka. Tyto poklady si bude moci vychutnat „amatér“, ten, kdo „miluje“,
již nejjednodušší Menuet od Marina Maraise je klenotem. Budeme se
zabývat tím, jak najít ušlechtilý zvuk, určitou komfortnost a „dobrý
vkus“ pro interpretaci této delikátní hudby.
Pro začátečníky i pokročilejší studenty se budeme zabývat otázkou
držení těla, a to i za pomocí dobových traktátů, ale také se
pokusíme vybudovat mosty mezi disciplínami, jako je čchi-kung nebo
Alexandrova technika…