Martina Bernášková

Po absolvování Konzervatoře v Bratislavě pokračovala Martina Bernášková ve studiu na VŠMU ve flétnové třídě prof. V. Samce. Počas vysokoškolského studia se stala laureátkou rozhlasové soutěže Concertino Praga a byla členkou mládežnického orchestru Gustava Mahlera pod vedením Claudia Abbada.

Od roku 1994 se věnuje interpretaci barokní a klasicistické hudby a studuje barokní flétnu ve třídě prof.P.Sécheta na pařížské konzervatoři-CNSMDP.Sudium ukončuje udělením“premier prix“v roce 1996.

Martina Bernášková pravidelně účinkuje s komorními soubory jako Collegium Marianum, Ensemble Inegal, Solamente Naturali, Musica Florea ect.

Martina Bernášková učí na hudební škole v Praze. O výuku příčné flétny se letos bude dělit s Lucií Duškovou.


After completing studies at Conservatoire in Bratislava. Martina Bernášková continued at the Academy of Music in the same city in the flute classe of prof. V. Samec. During her university studies,she became a Concertino Praga laureate and also a member of G.Mahler Youth Orchestra under leadership of Claudio Abbado.

Since 1994 she is deeply engaged in the interpretation of Baroque and Classical Music and began to study baroque flute with prof.P.Sechet at CNSMDP in Paris.She graduated in 1996 with First Prize.Martina Bernášková performs regularly with chambre groups and orchestras like Collegium Marianum,Ensemble Inegal,Solamente Naturali,Musica Florea etc.

Martina Bernášková is teaching in Music school in Prague.