Jaroslaw Thiel

Jaroslaw Thiel

Jarosław Thiel absolvoval „školu pro talenty“ v Poznani a vystudoval hru na violoncello na hudebních akademiích v Poznani a Lodži. Od roku 1997 se zaměřil na autentickou interpretaci staré hudby. Účastnil se kurzů na Akademii steré hudby v Drážďanech u Christine Kyprianides a postgraduálně studoval hru na barokní violoncello u Phoebe Carrai a Markuse Möllenbecka na umělecké univerzitě v Berlin.

Spolupracuje s významnými polskými soubory staré hudby a současně spolupracuje na řadě projektů v Německu. Od roku 2000 je prvním cellistou Dresdner Barockorchester a členem Nicholas McGegan’s Festspielorchester Göttingen. Pravidelně vystupuje jako sólista na řadě polských a mezinárodních festivalů staré hudby a spolupracuje s německými soubory, jako jsou Akademie für Alte Musik Berlin a Lautten Compagney.

Jarosław Thiel vyučuje hru na barokní violoncello na Hudební akademii ve Vratislavi a na Letní akademii staré hudby v Lidzbark Warmiński. V roce 2006 byl přizván na post uměleckého ředitele Wrocław Baroque Orchestra.


The Polish cellist and conductor, Jarosław Thiel, is a graduate of the Poznań School of Talents. He studied cello at the Music Academies in Poznań and Łódź. Since 1997 he has focused mainly on historical performance. He participated in master-classes run by Christine Kypranides at the Dresdner Akademie für Alte Musik and completed post-graduate studies in Baroque cello at the Universität der Künste in Berlin, working with Phoebe Carrai and Markus a Möllenbeck (diploma with distinction).

Jarosław Thiel has collaborated with the most important Polish ensembles of early music. Since 2000 he is the first cellist with the Dresdner Barockorchester and a member of the FestspielOrchester Göttingen led by Laurence Cummings. He also works with other leading German ensembles, such as Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin and Lautten Compagney Berlin. He regularly performs as a soloist and chamber musician, appearing at numerous Polish and international festivals of early music.

Jarosław Thiel teaches Baroque cello at the Academy of Music in Poznań and during the Summer Academy of Early Music in Lidzbark Warmiński, Poland. In 2006 he was appointed Artistic Director of the Wrocław Baroque Orchestra.