Bicí nástroje – hra na rámový buben

Výuka hry na rámové bubny

Ačkoliv rámové bubny patři mezi vůbec nejstarší bicí nástroje (první zmínky o těchto nástrojích lze nalézt cca 5600 let př.n.l.), v povědomí hráčů nejsou příliš rozšířené a tedy i hře na ně se nevěnuje mnoho lidí. Málokdo si je také spojuje s interpretací staré hudby, byť k ní nepochybně patří.

Lekce hry ma rámové bubny budou zaměřeny na zvládnutí základních prvků technik hry na tyto nástroje a jejich použití v interpretaci staré hudby i znalosti historie jejich vývoje.

Rámové bubny a techniky, na něž bude výuka zaměřena:

Bodhran (Irsko)

výuka bude probíhat na nástroje s větším průměrem (16“ – 22“)– „lap style position“ – prstová technika a její implementace do hudby různých stylových období od středověku po baroko

Tamburello (Itálie), Pandereta (Španělsko)

základní prvky techniky hry a jejich kombinace s následnou implementací do hudby různých stylových období od středověku po baroko

Požadavky pro aktivní účast:

– rámový buben bodhran o velikosti 16″ – 22″ (v krajních případech možnost zapůjčení nástroje na místě)

– pozitivní a aktivní přístup

Výuka hry na barokní tympány

specifika interpretace barokní hudby na dobový nástroj – ladění, technika hry, artikulace, frázování

Materiály pro výukubudou dodány na místě.

Časový harmonogram:

10.00 – 13:00 hromadné lekce

15.00 – 18.00 individuální lekce (netýká se 5. 8. 2022)


Frame drum lessons

However are frame drums one of the oldests percussion instruments (first evidence dates back to arround 5600 B.C.) they are not so well known and playing the instruments is even not so common between the players. It seems not everyone would combine them with early music though they inseparably belongs to it.

Lessons will  be focused on mastering the basic elements of technique playing the instruments and their implementation into the interpretation of early music together with knowledge of the history of instruments.

We will focus on frame drums and techniques:

Bodhran (Ireland)

We will work with instruments with larger diameter (16“ – 22“) – „lap style position“ – finger technique and it’s implementation to different music styles (medieval to baroque)

Tamburello (Italy), Pandereta (Spain)

Basic elements of technique and their combinations and their implementation to different music styles (medieval to baroque)

Requirements for active participation:

– frame drum Bodhran with 16″ to 22″ in diameter (it is possible to borrow on the course in extreme cases)

– positive and active attitude

Scores and materials for classes will be delivered during the course.

Time schedule:

10 a.m. – 1 p.m. group lessons

3 p.m. – 6 p.m. individual lessons (except 5 August 2022)