Barokní viola

Cílem výuky ve violové třídě LŠBH 2023 v Holešově bude pěstování komorní a koncertantní hudby pro violu, resp. víc viol – podle počtu přihlášených zájemců a příprava violistů na závěrečné vokálně – instrumentální koncerty, jako i průběžná studentská vystoupení během LŠBH.

Účastníci budou mít možnost seznámit se nejen s díly A. Campra: Exaudiat Te Dominum, či M. R. de Lalande: Te Deum  a vybranými komorními skladbami z třídy, ale také s interpretací ve smyslu respektování praktických návodů z dobových traktátů, týkajících se kromě ladění, temp, extemporizační praxe, afektové teorie, hudebně – rétorických figur, či symboliky, i tvorby tónu na barokním nástroji a volby adekvátních výrazových prostředků. Těžištěm bude samozřejmě poukázání na specifickou úlohu violy v tomto repertoáru.