Barokní housle – Josef Žák

Josef Žák první dny poskytuje individuální hodiny sólových houslí, které po něm převezme Peter Zajíček. Věnovat se bude rovněž ansámblové hře.

Přijměte mé pozvání ke společnému tvoření libého střevového tónu houslového, k hledání odpovědí na esenciální otázky každého milovníka tohoto nástroje skutečných barokních gurmetů, jenž dokázal pozvedat duši k Bohu stejně úspěšně, jako stimulovat chuť k dobrému jídlu i pití, o tanci nemluvě.
Jak přistupovat k barokní houslové interpretaci dnes, v době, kdy se jí věnuje již třetí generace muzikologů a interpretů?Jak využít všech muzikologických objevů a historických pramenů a neztratit přitom živnou sílu spontánnosti umělce-interpreta?
Na to i na jiné se budeme ptát s houslemi pod bradou (nebo bez brady?)…
Těším se na vás!

Josef Žák

Doporučená literatura – stejně jako u Petera Zajíčka:
Heinrich Ignaz Franz Biber Fidicinium Sacro-Profanum
Harmonia artificiosa-ariosa
Sonatae tam aris quam aulis servientes
Ružencové sonáty
Sonata representativa
Sonatae violino solo
Johann Henrich Schmelzer Sonatae unarum fidium
Johann Jacob Walther Hortulus chelicus
Dario Castello Sonate Concertate Libro primo, Libro secundo
G. B. Buonamente Il Libro quarto
G. Frescobaldi Il Libro Primo delle Canzoni
M. Uccellini Opera Quinta, 1649
Odporúčaná teoretická literatúra:
F. Rognoni Selva de varii Passaggi
Johann Joachim Quantz Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu
Peter Zajíček Základy interpretácie husľovej hudby v rokoch 1650 – 1750