Barokní housle – Josef Žák

Milí kolegové houslisté,

velice se na vás všechny těším! Poučen z minulých let, mám několik malých upgradů pro letošní ročník:

1. Všichni potřebujeme cvičit, avšak možností vzdělávat se i pomocí úspěchů/chyb druhých není mnoho. Proto vás chci srdečně pozvat k účasti na celé dopolední výuce. Po vzoru mnohaleté tradice letních škol na celém světě budeme mít možnost probrat leckterou problematiku společně, podpořit kolegy, trénovat veřejný projev, sledovat interpretaci z odstupu, občas se i vzájemně zasmát či povzbudit. 

2. Rád bych s každým z vás navázal kontakt dostatečně dlouho před zahájením školy, abychom se dohodli na preferencích studovaných skladeb, motivaci účastnit se závěrečných koncertů či soutěže atd.

3. A co takhle si připravit i něco krátkého společně? Těším se na vás v létě!