Barokní hoboj – Luise Haugk

Letos je hlavním tématem léta (Letní školy barokní hudby) francouzská barokní hudba.

Pro všechny hráče na barokní hoboj je to velmi vzrušující, protože hoboj byl vynalezen ve Francii a odtud začala historie jeho úspěchu po celé Evropě a po celém světě. Podíváme se blíž na francouzská mistrovská díla Couperina, Philodora, Hotteterra, Boismortiera, Chedevillea a dalších kolegů. Důležitou součástí práce bude zejména zdobení a frázování. 

Bude čas také na výrobu plátků a práci na technických výzvách. Společně budeme hledat individuální kvalitu zvuku a způsoby, jak ji vytvořit. 

Přineste si, prosím, vlastní nástroje.

Začátečníci jsou vítáni.


This year the french baroque music ist the main subject of the Summer.
For all baroqueoboe – players it’s very exciting, because the oboe was invented in france and started it’s History of success from there all
over europe and the world. We’ll have a closer look at the french
masterpieces of Couperin, Philodor, Hotteterre, Boismortier,
Chedeville and colleages. Especiially the art of ornamentation and the
phrasing will be importsnt issue of the work. There will be time for
reedmaking and working on technical challenges, too. We will sesrch
together for a individual quality of sound and how to produce it.
Please bring your own Instruments.
Beginners are welcome.