Barokní hoboj – Luise Haugk

Programem závěrečného koncertu této letní školy je oratorium „Der Tag des Gerichts“ od Georga Philippa Telemanna. Tento skladatel byl ve své době jedním z nejslavnějších, napsal mnoho úžasných skladeb pro hoboj, sonáty, triové sonáty, sólové koncerty. Budeme pracovat na Telemannově hobojové hudbě, studovat jeho způsob ornamentace pomocí metodických sonát. Samozřejmě jsou vítány také všechny sólové a komorní skladby barokního období, v nichž hoboj zaznívá. (Francouzský, italský, smíšený styl…)

Během týdne se pokusíme najít kombinaci krásného zvuku, vynikající techniky, hlubokého výrazu a dobrého pocitu z hraní. Můžeme se také podívat na výrobu plátků. Prosím, přineste si svůj vlastní nástroj – pokud máte, přineste si také oboe d’Amore nebo oboe da caccia. Hráči na moderní nástroj, kteří potřebují poradit s historickou interpretací, jsou vítáni také.

Lektorka Luise Haugk bude přítomna do 13. 8.


The program of the final concert of these summer school is the oratorio „Tag des Gerichts“ by Georg Philipp Telemann. This composer was one of the most famous ones in his times, he wrote a lot of wonderful pieces for the oboe, sonatas, trio sonatas, solo concerts. We will work on Telemann’s oboe music, study his ways of ornamention with the help of the „methodische Sonaten“ of course all the solistic and chamber music-pieces of the baroque period featering the oboe is very welcome, too. (French, italien, mixed style…)

Working together we’ll try to find an excellent quality of oboesound, a solid and reliable technique, a good stylistic feeling, easy ways to invent ornaments and many things more.
There is also the opportunity for reedmaking lessons. Please bring your own instruments, if you have please bring also your Oboe d’Amore or Oboe da caccia, so we could play oboeband.

Lecturer Luise Haugk will be present until August 13th.