Barokní hoboj – Luise Haugk

Letošním programem závěrečných koncertů letní školy v Holešově je G. F. Händelovo „Il trionfo del tempo“. Händel jednou řekl, že hoboj je jeho oblíbený nástroj, a my tomu naprosto rozumíme! Nic není srovnatelné s krásným a inspirativním, srdcervoucím a úžasným zvukem barokního hoboje.

V tomto týdnu budeme pracovat na orchestrálních partech závěrečného koncertu, ale také na repertoáru Händelovy hudby speciálně pro hoboj: sólové a triosonáty, koncerty, skladby se zpěvákem a tak dále. Zvážíme kvalitu zvuku, technické problémy, ozdoby, načasování a obecné stylistické problémy.

Händel se inspiroval svými kolegy v celé Evropě. Podíváme se tedy i na francouzskou barokní hudbu, protože barokní hoboj se „zrodil“ ve Francii. Udělejme tedy také nějaké (velmi francouzské) hobojové sesionss! Věnovat se budeme i vyrábění plátků, najdeme pro něj nějaký speciální čas.

Italský a smíšený styl nabízí spoustu fantastické hudby pro hobojisty, těším se na vaše nápady a návrhy! Přineste si prosím vlastní nástroje, plátky (pokud je to možné) a spoustu energie na celodenní hru na hoboj! Bude to báječné.


This years programme for the graet concerts of the summerschool in Holesov is G.F. Handel’s „Il trionfo del tempo“. Handel said once, the oboe is his favourite instrument, we understand this completely! Nothing is comparable to the beautyful and inspiring, the heartbreaking and wonderful sound of a baroqueoboe.

During this week we are going to work on the orchestra – parts of the final concert, but also on the repertoire of Handels music especially for oboe: the solo and trio sonatas, the concerti, the pieces with singer and so on. We will consider quality of sound, technical challenges, ornaments, timing and general stylistic issues.

Handel was inspired by his colleages in all over europe. So we’ll have a look at the french baroque music as well, because the baroque oboe was „born“ in france. So let’s do some (very french) oboeband-sessions, too! Reedmaking will be included, we’ll find some extra dates for it.

The italian and mixed style offers a lot of phantastic music for oboeplayers, i’m looking forward to your ideas and suggestions! Please bring your own instrumen(s), reeds (if possible) and a lot of energy to play oboe all day long! It’s going to be fabulous.