Ročník 2019

2. – 11. srpna | zámek Holešov

Motto 2019:

Stylus Fantasticus, aneb poklady Kroměřížského hudebního archívu

Stylus Fantasticus – Fantastický styl – je nejsvobodnější a naprosto neomezený způsob komponování… Není ničím svázán – ani slovy ani melodickou linkou. Jde o ryzí projev geaniality a o odhalení skrytých vrstev harmonie … “

Athanasius Kircher, 1650
Pavel Josef Vejvanovský

Hudební archív v Kroměříži je jeden z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů v České republice. Obsahuje množství jinde nedochovaných děl skladatelů 17. a 18. století. Jeho jádro tvoří Liechtensteinova sbírka o 1.050 položkách, obsahujících i starší hudební renesanční skladby, jejichž autorem je Jacobus Gallus.

Nejslavnější houslista 17. století Heinrich Ignác Biber byl v letech 1668-70 v Kroměříži koncertním mistrem a mnohé jeho skladby jsou zde v autografu. Vedoucí biskupovy kapely, polní trubač Pavel Josef Vejvanovský, je zastoupen 130 skladbami. Ve sbírce zpracované profesorem Jiřím Sehnalem jsou m.j. z mladších skladatelů zastoupeni Karl Dittersdorf, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a práce arcivévody Rudolfa Jana, opravované rukou Ludwiga van Beethovena.

Jedinečná hudební sbírka obsahuje řadu skladeb, dochovaných pouze v autografech, tedy takových o jejichž hudebních kvalitách se naposledy mohli přesvědčit muzikanti a posluchači na konci sedmnáctéh století.

Vznosným úkolem Letní školy barokní hudby 2019 bude tedy vzkřísit tyto poklady zpět k životu. Díla budou spartována a po staletích poprvé provedena v novodobé světové premiéře. Těšit se můžete na menší i větší duchovní díla Pavla Josefa Vejvanovského, které zazní v novodobé světové premiéře.J

Těšíme se na setkání s Vámi a poklady Kroměřížského hudebního archívu!

Harmonogram kurzů


Komorní a kantátové koncerty 2019:

 • pátek 2. 8. 2019, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
 • neděle 4. 8. 2019, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 5. 8. 2019, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 6. 8. 2019, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 7. 8. 2019, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • pátek 9. 8. 2019, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 10. 8. 2019, 19:00  – Závěrečný koncert,  Bazilika na sv. Hostýně
 • neděle 11. 8. 2019, 15:30 – Závěrečný koncert,  Kroměříž

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT NA SV. HOSTÝNĚ:

Městské informační centrum – Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Telefon: 573 501 901

KONCERT V KROMĚŘÍŽI:

online: SMS ticket

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

 • výkony vítězů interpretační soutěže 2019

Pavel Josef Vejvanovský  (1639c – 1693)

 Výběr z duchovní tvorby (novodobé premiéry z Kroměřížského archivu)

 • De Venerabili sacramento (A239) 
 • Litaniæ Lauretanæ (A672) 
 • Missa Misericordiæ (A178) 

—– Obsazení: SATB (SATB-rip), vn 1-2, vla A, T, cb, org, theorba, cornetto

 • Quidquid agam, Jesu agam (A4822) S solo, vn 1-2, org
 • Salve regina (A699) A solo, vn 1-2, vle 1-2, org
 • Transfige o dulcissime amabilis mi Jesu (A256) C (nebo S) solo, vn 1-2, vla, org
 • bona crux (A4818) B solo, vn solo, org 
 • Intrada (A842) Clno 1-2, vn 1-2, vle 1-2, org
 • Sonaty

 

Elektronická přihláška Vyplnit