Ročník 2018

16. ročník LŠBH nám nezačal slavně – jak možná víte, MKČR nám po 11 letech podpory odmítlo přiřknout příspěvek, se kterým jsme počítali. Vyzýváme tedy všechny, kdo mají možnost oslovit malé či velké sponzory, aby je buď sami kontaktovali, nebo nám poslali tip na office@baroknihudba.cz. Převelice děkujeme!