Dagmar Šašková

Mezzosopranistka Dagmar Šašková se již 20 let specializuje na barokní hudbu.  Po studiu sólového zpěvu na ZČU v Plzni a JAMU v Brně vystudovala barokní zpěv v Centru barokní hudby ve Versailles.

             Jako sólistkaspolupracuje se soubory Musica Florea, Akadêmia, Le Concert de l’Hostel Dieu, Czech Ensemble baroque, El Sol, Il Festino, Le Poème Harmonique, Harmonia sacra, La Fenice, La Reverencia, Vedado Consort, Simphonie du Marais a Les Traversées baroques. Natočila 20 CD italské, francouzské a německé barokní hudby. Pro Rok české hudby 2014 připravila pro České centrum v Paříži cyklus koncertů české hudby.

            V roce 2010 debutovala v roli Corisandy v Lullyho opeře Amadis (Avignon, Opéra v Massy, dir. Olivier Schneebeli). Od roku 2011 ztělesňuje roli Apolóna v Händelově Terpsichoře (Mnichovo Hradiště, Barokní divadlo v Českém Krumlově, Bernburg, dir. Marek Štryncl). Na 15 francouzských scénách ztvárnila roli Melanto v Monteverdiho Návratu Odysea (dir. Jérôme Correas). V roce 2016 absolvovala s Centrem barokní hudby turné s oratorii M. A. Charpentiera (Avignon, Massy, Jižní Korea, dir. Olivier Schneebeli). Zazpívala si Didonu v Purcellově Dido a Aeneas (Lyon, dir. Jean Tubéry). Se souborem Akadêmia se na scéně objevila jako Musica a Messagiera v Monteverdiho Orfeovi (New Delhi, Mety, Remeš, Paříž, dir. Françoise Lasserre). Se Simphonie du Marais ztělěsnila Doris, Zaidu a Olympii v Galantní Evropě Andrého Campry (vídeňský Konzerthaus, dir. Hugo Reyne). V únoru 2019 se poprvé představila v Pařížské filharmonii v roli Aurory v opeře Il mondo alla roversa od Baldasara Galuppiho pod vedením Françoise Lasserre. V roce 2021 se představila v roli Lucie ve světové premiéře Rejchovy komické opery Gusman (dir. Jakub Kydlíček). Se souborem Les Traversées baroques (dir. Etienne Meyer) ztvárnila roli Rozumu ve scénické úpravě oratoria Triumf smrti od Bonaventury Aliottiho. S lyonským souborem Concert de l’Hostel Dieu (dir. Franck-Emmanuel Comte) uvedla ve světové premiéře oratorio Il Paradiso perduto italského skladatele Luigi da Mancia. Na Znojemském hudebním festivalu jsme ji mohli vidět s Czech Ensemble baroque v roli Anny v Haydnově oratoriu Návrat Tobiáše (dir. Roman Válek). Letos se zde objeví v roli Venuše v opeře Antonia Caldary Harmonie planet.

                V Paříži byla v lednu 2014 přizvána k projektu Cultures centrales, aby předala francouzským studentům svou zkušenost s českou písní. Dagmar Šašková vyučovala barokní zpěv v New Delhi, Santiagu de Chile, korejském Soulu, Lannion, Metách, Remeši, Holešově a v Brně.


Mezzo-soprano Dagmar Šašková has been specializing in baroque music for 20 years. After studying solo singing at the UWB in Pilsen and JAMU in Brno, she studied baroque singing at the Center for Baroque Music in Versailles.
As a soloist, she collaborates with the ensembles Musica Florea, Akadêmia, Czech Ensemble baroque, El Sol, Il Festino, Le Poème Harmonique, Harmonia sacra, La Fenice, La Reverencia, Vedado Consort, Simphonie du Marais and Les Traversées baroques. She has recorded almost 20 CDs of Italian, French and German baroque music. For the Year of Czech Music 2014, she has prepared a series of Czech music concerts for the Czech Center in Paris.
In 2010, she made her debut as Corisanda in Lully’s opera Amadis (Avignon, Opéra v Massy, ​​dir. Olivier Schneebeli). Since 2011 he has played the role of Apollo in Handel’s Terpsichora (Mnichovo Hradiště, Baroque Theater in Český Krumlov, Bernburg, dir. Marek Štryncl). On 15 French stages, she played the role of Melanto in Monteverdi’s The Return of the Odyssey (dir. Jérôme Correas). In 2016, she toured with the M. A. Charpentier Oratorio (Avignon, Massy, ​​South Korea, dir. Olivier Schneebeli) with the Baroque Music Center. She sang Didon in Purcell’s Dido and Aeneas (Lyon, dir. Jean Tubéry). With the ensemble Akadêmia she appeared on stage as Musica a Messagiera in Monteverdi’s Orpheus (New Delhi, Metz, Re-Meš, Paris, dir. Françoise Lasserre). With the Simphonie du Marais, she embodied Doris, Zaida and Olympia in Gallant Europe of Andrej Campra (Vienna’s Konzerthaus, dir. Hugo Reyne). In February 2019, she performed for the first time at the Paris Philharmonic in the role of Aurora in Baldasar Galuppi’s Il mondo alla roversa, directed by François Lasserre. In 2021, she appeared in the role of Lucie in the world premiere of Rejch’s comic opera Gus-man (conducted by Jakub Kydlíček). With the ensemble Les Traversées baroques (dir. Etienne Meyer), she played the role of Reason in the stage adaptation of the oratorio Triumph of Death by Bonaventure Aliotti.
In Paris in January 2014, she was invited to the Cultures centrales project to share her experience with Czech song in French students. Dagmar Šašková taught baroque singing in New Delhi, Santiago de Chile, Seoul in Korea, Lannion, Metz and Reims, and in Holešov.