Dětská třída

Lektorky: Veronika Svačinová, Kateřina Jurášková

Dětská třída je určena především pro děti ve věku 6-15 let, nástrojově není nijak omezena, vítáme i zpěváčky. Podle přihlášených dětí a nástrojů vyberu materiál, který nastudujeme a představíme na koncertě. Třída bude hrát na moderní nástroje, které děti vlastní.

Po zkušenosti z minulého roku budou děti pracovat především v dopoledních hodinách, odpolední výuka bude vedená jako dělené zkoušky po domluvě.

Veronika Svačinová: Moje dětská třída na barokní škole vychází ze všech mých praxí s vedením dětských souborů. Sama jsem vyrůstala v souboru Musica Piffera Brno, už od mládí se účastnila nespočtu barokních kurzů  na barokní housle a violu da gamba. Pedagožkou jsem od roku 2007 na Základní umělecké škole Mikulov, kde vedu dětské cimbálové muziky a různé komorní soubory. Také aktivně hraji v ansámblech zaměřených na autentickou interpretaci. Moje druhé zaměření je folkor. 

Kateřina Jurášková: První letní školu staré hudby jsem navštívila v roce 1997 a mé každoletní vzdělávání v hudbě renesanční, barokní i klasicistní bylo završeno studiem Teorie a provozovací praxe na Masarykově univerzitě. Kromě provozovací praxe je mou životní náplní pedagogická činnost. Jako učitelka sólového, komorního a sborového zpěvu působím na ZUŠ F. X. Richtera. V dětské třídě budu Veronice nápomocna s nastudováním pěveckých partů a komorních ansámblů.