Dětská třída

Lektorky: Veronika Svačinová, Jarmila Navrkalová

Dětská třída na barokní škole má již svoje stálé místo, celý rok se těším
až zase se potkají děti z různých koutů nejen České Republiky a intenzivně
spolu pracují, smějí se, muzicírují. Pro přiblížení vkládám text z minulého
roku :

KDYŽ ZÁVÍTÁ ČLOVĚK NA KONCERT DĚTSKÉ TŘÍDY LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY, TAK
TO OPRAVDU NENÍ STEJNÉ, JAKO BY ŠEL NA ŠKOLNÍ BESÍDKU. KDYBY ČLOVĚK JENOM
POSLOUCHAL, ASI BY NEVĚŘIL, ŽE NA PODIU OPRAVDU STOJÍ DĚTI. PRECIZNĚ
PŘIPRAVENÉ A OBDIVUHODNĚ ZREALIZOVANÉ MNOHDY VELMI NÁROČNÉ SKLADBY OHROMILY
DNES NEJEDNOHO DIVÁKA.

Dětská třída je určena především pro děti a to od 6 až do 18 let, kteří
rádi hrají na svůj nástroj nebo i jen zpívají a bubnují. Podle přihlášených
dětí, vybírám notový materiál, který spolu nastudujeme a představíme na
koncertě. Většinou žádné noty neposílám ani předem na nastudování, vše se
zvládne na místě, upravuji podle schopností každého hráče.

Dětská třída hraje na svoje moderní nástroje a na ladění 440, na které jsou
zvyklé celý rok.