Dětská třída

Lektorky: Veronika Svačinová, Adéla Jaworek

Dětská třída je určena především pro děti ve věku 6-15 let, nástrojově není nijak omezena, vítáme i zpěváčky. Podle přihlášených dětí a nástrojů vyberu materiál, který nastudujeme a představíme na koncertě. Třída bude hrát na moderní nástroje, které děti vlastní.

Po zkušenosti z minulého roku budou děti pracovat především v dopoledních hodinách, odpolední výuka bude určena pokročilejším. Mladší děti se na odpoledne spojí s dětskou taneční třídou, kde budou mít zábavné pohybové odpoledne.

Výuka probíhá denně 10:00-12:30, 15:00-17:30. Začínáme v pátek 5. srpna 2022 v 15:00 a končíme 11. srpna.

Veronika Svačinová: Moje dětská třída na barokní škole vychází ze všech mých praxí s vedením dětských souborů. Sama jsem vyrůstala v souboru Musica Piffera Brno, už od mládí se účastnila nespočtu barokních kurzů  na barokní housle a violu da gamba. Pedagožkou jsem od roku 2007 na Základní umělecké škole Mikulov, kde vedu dětské cimbálové muziky a různé komorní soubory. Také aktivně hraji v ansámblech zaměřených na autentickou interpretaci. Moje druhé zaměření je folkor.