Barokní zpěv – Dagmar Šašková

Na LŠBH 2023 se budeme zejména věnovat nastudování děl francouzských autorů Andrého Campry a Michela Richarda de Lalanda.  Jako obvykle budeme pracovat na soutěžních kouscích a na skladbách na koncert duchovní či světské hudby.

Při studiu francouzského repertoáru se budeme zaměříme na výslovnost tohoto zpěváky často obávaného jazyka. Ráda se studenty budu pracovat na zdobení melodie (ozdoby a diminuce) a vypracování Da Capo árií.  Uvítám, když studenti budou chtít objevit svět francouzských dvorských písní (Marc Antoine Charpentier, Etienne Moulinié, Michel Lambert, Sébastien Le Camus) nebo francouzských kantát (André Campra, Louis-Nicolas Clérambault, Jean-Bodin Boismortier).

Jako výukové jazyky mohu nabídnout češtinu, angličtinu a francouzštinu.