Barokní zpěv – Dagmar Šašková

Pro ročník 2021 LŠBH navrhuji studentům práci na Telemannových áriích nejen z jeho oratoria Der Tag des Gerichts.

Budeme se jako obvykle věnovat přípravě repertoiru na soutěž a na koncerty duchovní i světské hudby.

Georg Philipp Telemann byl jedním z nejhranějších skladatelů minulosti (přinejmenším ve své době), současníkem Johanna Sebastiana Bacha a celoživotním přítelem Georga Friedricha Händela. Je znám jako skladatel koncertů pro neobvyklé nástrojové kombinace, například violová nebo žesťová tělesa. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a pro zpěváky nesmírně zajímavé. Složil 12 ročníků chrámových kantát, 46 pašijí, 35 oratorií, přes 40 oper, 15 mší a velký počet (téměř 1000) menších děl.

Ve svých dílech kladl důraz na melodiku. Ovlivnila jej francouzská a italská hudba.

Část jeho díla je volně přístupná na https://imslp.org/wiki/Category:Telemann,_Georg_Philipp