Instructors & Classes 2023

Melusine De Pas

Barokní trubka

Monika Knoblochová

Basso continuo, cembalo

Dagmar Šašková

Sólový zpěv

Luise Haugk

Barokní hoboj

Martyna Pastuszka

Barokní housle

Juan José Francione

Barokní kytara, theorba

Lukáš Zeman

sólový zpěv

Jakub Kydlíček

Barokní zobcová flétna

Peter Zajíček

Barokní housle

Michaela Koudelková

zobcová flétna

Eduard Tomaštík

Ansámblový zpěv

Lucie Dušková

Barokní příčná flétna

Ondřej Šindelář

Barokní fagot

Lukáš Kubenka

Orgel positiv, hra generálbasu

Ján Gréner

Barokní viola, smyčce pro začátečníky

Ján Prievozník

Barokní kontrabas

Tereza Válková

Sborová třída

Roman Válek

Orchestrální třída, dirigent

Siegfried Koch

Barokní trubka, cink

Veronika Svačinová

Dětská třída