Ročník 2019

2. – 11. srpna | zámek Holešov

Motto 2019:

Stylus Fantasticus, aneb poklady Kroměřížského hudebního archívu


Stylus Fantasticus – Fantastický styl – je nejsvobodnější a naprosto neomezený způsob komponování… Není ničím svázán – ani slovy ani melodickou linkou. Jde o ryzí projev geaniality a to ukázat genialitu a o odhalení skrytých vrstev harmonie … “ (Athanasius Kircher, 1650)

Pavel Josef Vejvanovský

Hudební archív v kroměříži je jeden z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů v České republice. Obsahuje množství jinde nedochovaných děl skladatelů 17. a 18. století. Jeho jádro tvoří Liechtensteinova sbírka o 1.050 položkách, obsahujících i starší hudební renesanční skladby, jejichž autorem je Jacobus Gallus.

Nejslavnější houslista 17. století Heinrich Ignác Biber byl v letech 1668-70 v Kroměříži koncertním mistrem a mnohé jeho skladby jsou zde v autografu. Vedoucí biskupovy kapely, polní trubač Pavel Josef Vejvanovský, je zastoupen 130 skladbami. Ve sbírce zpracované profesorem Jiřím Sehnalem jsou m.j. z mladších skladatelů zastoupeni Karl Dittersdorf, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a práce arcivévody Rudolfa Jana, opravované rukou Luwiga van Beethovena.

Jedinečná hudební sbírka obsahuje řadu skladeb, dochovaných pouze v autografech, tedy takových o jejichž hudebních kvalitách se naposledy mohli přesvědčit muzikanti a posluchači na konci sedmnáctéh století.

Vznosným úkolem Letní školy barokní hudby 2019 bude tedy vzkřísit tyto poklady zpět k životu. Díla budou spartována a po staletích poprvé provedena v novodobé světové premiéře. Těšit se můžete na litanie Pavla Josefa Vejvanovského, ale také na díla Johanna Josepha Fuxe, proslulého skladatele, učitele jana Dismase Zelenky a autora jedné z nejvýznamnějších učebnic kontrapunktu v dějinách hudby, podle které se učila komponovat celá řada mistrů 18. století, včetně Wolfganga A. Mozarta či Ludwiga van BeethovenaJ

Doufejme, že budeme mít stejně otevřené hlavy, jako Wolfgang a Ludwig a že také pro nás budou tato díla nevyčerpatelným zdrojem inspirace, poznání a obdivu.

Těšíme se na setkání s Vámi a poklady Kroměřížského hudebního archívu!

Harmonogram kurzů

Schedule of courses


Komorní a kantátové koncerty 2019:

  • pátek 2. 8. 2019, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
  • neděle 4. 8. 2019, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
  • pondělí 5. 8. 2019, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
  • úterý 6. 8. 2019, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
  • středa 7. 8. 2019, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
  • pátek 9. 8. 2019, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
  • sobota 10. 8. 2019, 19:00  – Závěrečný koncert,  Bazilika na sv. Hostýně
  • neděle 11. 8. 2019, 15:30 – Závěrečný koncert,  Kroměříž, Květná zahrada – v rámci festivalu Hortus Magicus

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT NA SV. HOSTÝNĚ:

Městské informační centrum – Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Telefon: 573 501 901

Autobusy na Hostýn pojedou speciálně kvůli koncertu z Bystřice v 17.30, 18.00 a 18.30 hodin od zastávek autobusové nádraží, vlakové nádraží, náměstí a hřbitov.

KONCERT V KROMĚŘÍŽI:

online: SMS ticket, více info na http://hortusmagicus.cz/

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

bude zveřejněn v dubnu 2019

Elektronická přihláška Vyplnit