Letní škola barokní hudby Holešov

Letní škola barokní hudby Holešov je typem workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré hudby. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola, violoncello, zobcová i příčná flétna, hoboj a další ) pod vedením mezinárodního týmu lektorů.

Letní škola barokní hudby je určena především zpěvákům a instrumentalistům, kteří již mají zkušenosti s interpretací staré hudby. Je však otevřena také novým zájemcům.
Ubytování i stravování je zajištěno po celou dobu trvání kurzů. Zájemci si mohou vybrat z několika nabídek.
Z hlediska dramaturgie chce workshop umožnit nastudování a provedení jinak těžko dostupné, zejména oratorní, kantátové i mešní literatury. Tím jsou také naše kurzy výjimečné.

Kromě toho, že frekventanti absolvují sólové hodiny u svých lektorů (a to minimálně jednu samostatnou hodinu denně – ostatních lekcí se mohou zúčastnit pasivně) je pro ně největším přínosem společný nácvik díla pro sóla, sbor a orchestr, kdy se lektoři stávají lídry jednotlivých instrumentálních skupin. Neocenitelnou zkušeností je také spolupráce s dirigentem a velkým vokálně- instrumentálním tělesem.

Pokročilejší studenti mají kromě nastudování hlavní skladby svůj vlastní studijní plán, jehož výsledky mohou spolu se svými pedagogy prezentovat na dvou studentských koncertech, které se konají v průběhu týdne. Mezinárodní tým špičkových interpretů specializujících se na historicky poučenou interpretaci je zárukou kvalitní a fundované výuky. Hlavní devizou LŠBH je malý počet studentů (obvykle 3 – 6) v jednotlivých sólových třídách. Lektoři tedy mohou věnovat každému frekventantovi maximální množství času a pozornosti.
Výsledkem práce LŠBH jsou vždy tři velké závěrečné koncerty, které se již tradičně těší obrovské oblibě publika a to jak laické veřejnosti, tak profesionálních hudebníků a odborných kritiků.

Letní škola barokní hudby sídlí na zámku (a v dalších objektech) Holešov. Je podporována Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem, městem Holešov, festivalem Musica Holešov a mnoha dalšími.


Něco z historie

LŠBH založil dirigent Roman Válek roku 2003. Během uplynulých úspěšných ročníků, zazněla díla:

 • G. F. Händel: Mesiáš (2003)
 • J. S. Bach: Mše h moll (2004)
 • C. Monteverdi: Mariánské nešpory (2005)
 • G. F. Händel: Juda Makabejský (2006)
 • J. S. Bach: Magnificat, Orchestrální suita D dur (2007)
 • J. B. Lully, M. A. Charpentier: Te Deum (2008)
 • H. Purcell: Óda na sv. Cecílii, Te Deum (2009)
 • G. F. Händel: Izrael v Egyptě (2010)
 • A. Vivaldi: Gloria, Beatus vir, Dixit Dominus (2011)
 • G. F. Händel: Zadok the Priest, J. S. Bach: Gott fähret auf mit Jauchzen, J. B. Lully: Exaudiat Te Dominus, A. Corelli: Conceto grosso č. 6 (2012)
 • G. P. Telemann: Daniel v jámě lvové (2013)
 • J. D. Zelenka: Te Deum (2014)
 • T. Linley, jr.: The Song of Moses (2015)
 • J. S. Bach: Janovy pašije (2016)
 • H. Schütz: Magnificat SWV 468, Historia der Geburt Jesu Christi SWV 435, Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz SWV 478, Warum toben die Heiden SWV 23 (2017)
 • G. F. Händel: Alexandrova slavnost (2018)
 • P. J. Vejvanovský: Litanie, Mše a moteta (2019)
 • J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140), Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! (BWV 214) (2020)
 • G. Ph. Telemann: Der Tag des Gerichts (TWV 6:8) (2021)
 • G. F. Handel: Triumf času a pravdy (HWV71) (2022)
 • M. de Laland: Te Deum, A. Campra: Exaudiat Te Dominum (2023)

Výuku vedli kvalifikovaní lektoři z třinácti evropských zemí, Mexika a USA a zúčastnilo se jich přes 2 600 studentů z ČR, Slovenska, Německa, Srí Lanky, Japonska, Itálie, Ruska, USA, Polska, Černé Hory atd. Společně účinkovali na 71 celovečerních koncertech a 55 oratorních koncertech, které vyslechlo přes 16 000 posluchačů.

Elektronická přihláška Vyplnit