Letní škola barokní hudby Holešov

Vážení a milí, s velikou lítostí jsme nuceni (zatím dočasně) pozastavit příjem přihlášek na 16. ročník Letní školy barokní hudby.Od roku 2006 bez výjimky byl náš projekt podporován Ministerstvem kultury ČR. Po 12-ti letech, kdy už tak nějak s podporou počítáte, protože jinak se zkrátka plánovat nedá, se najednou objevila celá řada kurzů a soutěží, které jsou lepší než my a které si podporu MKČR zaslouží více. Jednoduše řečeno, MKČR nám v letošním roce nepřiřklo vůbec žádnou dotaci. Dejte nám tedy krátkou dobu, abychom dali hlavy dohromady, vymysleli, co bude dál a pokud budeme muset přistoupit k nejradikálnějšímu řešení, tedy kurzy zrušit, dáme Vám vědět co nejdříve. Děkujeme Vám za pochopení a přízeň a omlouváme se za komplikace,

Vaši Tereza a Roman Válkovi.
PS: seznamy solventních sponzorů zasílejte na náš mail 🙂

Výsledky rozhodnutí rady MKČR:
Klasická hudba, okruh 6


 

je typem workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré hudby. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola, violoncello, fagot, flétna a další, letos také nově barokní trombon – sackbut, bicí nástroje a viola da gamba ) pod vedením mezinárodního týmu lektorů.

Letní škola barokní hudby je určena především zpěvákům a instrumentalistům, kteří již mají zkušenosti s interpretací staré hudby. Je však otevřena také novým zájemcům. Pokud student nevlastní nebo nemá možnost zapůjčit si nástroj vhodný ke studiu, může se domluvit s lektorem na jeho případném zapůjčení nebo korektuře nástroje vlastního (struny, smyčec, atd.).
Ubytování i stravování je zajištěno po celou dobu trvání kurzů. Zájemci si mohou vybrat z několika nabídek.
Z hlediska dramaturgie chce workshop umožnit nastudování a provedení jinak těžko dostupné, zejména oratorní, kantátové i mešní literatury. Tím jsou také naše kurzy výjimečné.

Kromě toho, že frekventanti absolvují sólové hodiny u svých lektorů (a to minimálně jednu samostatnou hodinu denně – ostatních lekcí se mohou zúčastnit pasivně) je pro ně největším přínosem společný nácvik díla pro sóla, sbor a orchestr, kdy se lektoři stávají lídry jednotlivých instrumentálních skupin. Neocenitelnou zkušeností je také spolupráce s dirigentem a velkým vokálně- instrumentálním tělesem.

Pokročilejší studenti mají kromě nastudování hlavní skladby svůj vlastní studijní plán, jehož výsledky mohou spolu se svými pedagogy prezentovat na dvou studentských koncertech, které se konají v průběhu týdne. Mezinárodní tým špičkových interpretů specializujících se na historicky poučenou interpretaci je zárukou kvalitní a fundované výuky. Hlavní devizou LŠBH je malý počet studentů (obvykle 3 – 7) v jednotlivých sólových třídách. Lektoři tedy mohou věnovat každému frekventantovi maximální množství času a pozornosti.
Výsledkem práce LŠBH jsou vždy tři velké závěrečné koncerty, které se již tradičně těší obrovské oblibě publika a to jak laické veřejnosti, tak profesionálních hudebníků a odborných kritiků.

Letní škola barokní hudby sídlí na zámku (a v dalších objektech) Holešov. Je podporována Zlínským krajem, městem Holešov a festivalem Musica Holešov.


Něco z historie

LŠBH založil dirigent Roman Válek roku 2003. Během uplynulých úspěšných ročníků, zazněla díla:

 • G. F. Händel: Mesiáš (2003)
 • J. S. Bach: Mše h moll (2004)
 • C. Monteverdi: Mariánské nešpory (2005)
 • G. F. Händel: Juda Makabejský (2006)
 • J. S. Bach: Magnificat, Orchestrální suita D dur (2007)
 • J. B. Lully, M. A. Charpentier: Te Deum (2008)
 • H. Purcell: Óda na sv. Cecílii (2009)
 • G. F. Händel: Izrael v Egyptě (2010)
 • A. Vivaldi: Gloria, Beatus vir, Dixit Dominus (2011)
 • G. F. Händel: Zadok the Priest, J. S. Bach: Gott fähret auf mit Jauchzen, J. B. Lully: Exaudiat Te Dominus, A. Corelli: Conceto grosso č. 6 (2012)
 • G. P. Telemann: Daniel v jámě lvové (2013)
 • J. D. Zelenka: Te Deum (2014)
 • T. Linley, jr.: The Song of Moses (2015)
 • J. S. Bach: Janovy pašije (2016)
 • H. Schütz: Magnificat SWV 468, Historia der Geburt Jesu Christi SWV 435, Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz SWV 478, Warum toben die Heiden SWV 23

Výuku vedli kvalifikovaní lektoři z jedenácti evropských zemí, Mexika a USA a zúčastnilo se jich téměř 1 600 studentů z ČR, Slovenska, Německa, Srí Lanky, Japonska, Itálie, Ruska, USA, Polska, Černé Hory atd. Společně účinkovali na 52 celovečerních koncertech a 40 oratorních koncertech, které vyslechlo přes 12 000 posluchačů.

Elektronická přihláška Vyplnit