Ročník 2017

Motto 2017:

Heinrich Schütz a německá hudba pod vlivem reformace.

Rok 1517 se zapsal do dějin jako rok, kdy německý kazatel, rodák z Eislebenu Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi.

Heinrich Schütz

Heinrich Schütz

Položil tím základ pro reformaci církve a vznik protestantství, ale jeho teze měly radikální dopad na sakrální hudbu a směr vývoje západního hudebního myšlení. Prvním a do doby Johanna Sebastiana Bacha nejvýznamnějším autorem tvořícím v duchu reformace byl Heinrich Schütz. V jeho hudbě je cítit extrémní citlivost pro zvuk a význam textu. Právě pro své mistrovství zejména ve sborových a vokálních skladbách snese jistě srovnání i s Bachem nebo Händelem. vrcholem, který vyžaduje virtuozitu všech složek – tedy sólistů, sboru i orchestru je pak jeho Vánoční a Pašijové oratorium. Právě tato velkolepá díla jsou cílem naší letošní práce a zavedou nás do hudby, kterou se inspiroval, kterou obdivoval a kterou uznával i sám velký Johann Sebastian.
Harmonogram kurzů


Komorní a kantátové koncerty 2017:

 • pátek 4. 8. 2017, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
 • neděle 6. 8. 2017, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 7. 8. 2017, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 8. 8. 2017, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 9. 8. 2017, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • pátek 11. 8. 2017, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 12. 8. 2017, 19:00  – Závěrečný koncert,  Bazilika na sv. Hostýně
 • neděle 13. 8. 2017, 15:00 – Závěrečný koncert,  Kostel sv. Petra a Pavla Kelč

Předprodej vstupenek od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, 573 395 344 nebo Ticketportal pro koncerty v Kelči a na Hostýně. Prodej také na místě hodinu před koncertem.


Program závěrečných koncertů:

 • výkony vítězů interpretační soutěže

Heinrich Schütz:

 • Magnificat | SWV 468
 • Historia Der Geburt Jesu Christi | SWV 435
 • Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz | SWV 478
 • Warum toben die Heiden | SWV 38
Elektronická přihláška Vyplnit