Luise Haugk

studovala moderní a barokní hru na hoboj v Drážďanech, Berlíně a v Amsterdamu. Spolupracuje s orchestry jako Akademie für alte Musik Berlin, Elbipolis Barockorchester Hamburg, Czech Ensemble Baroque, Colegium Marianum, Musica Florea, Dresdner Barockorchester a dalšími.

Od roku 2018 působí jako učitelka na základní škole.

Předávání zkušeností dětem a vytváření programů s nimi se stalo velmi důležitou součástí její hudební práce. Kromě toho rozvíjí a realizuje programy komorní hudby, v nichž se objevuje hoboj. Účast na Letní škole barokní hudby v Holešově je pro ni vzrušující a úžasná a v posledních letech se pro ni stala velmi důležitou.