Jan Krejča

Jan Krejča se věnuje hře na teorbu, barokní kytaru a renesanční loutnu.

Jako vyhledávaný hráč bassa continua spolupracuje s mnoha špičkovými domácími a zahraničními soubory (Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Musica Florea, Czech Ensemble Baroque, Capella Cracoviensis, Capella Anna, Les Traversee Baroque, For Several Friends aj.) i sólisty Janou Semerádovou, Hanou Blažíkovou, Tomášem Králem, Sergiem Azzolinim, Judith Pacquier, Lenkou Torgersen, Danielem Deuterem, Annou Fusek, Magdalenou Koženou ap.

Pravidelně koncertuje na festivalech jako je Pražské Jaro, Pražský podzim, Concentus Moraviae, Svatováclavské slavnosti, Haydnova Lukavice, Letní slavnosti staré hudby. Vystupuje v Českém Rozhlase a České Televizi a účinkuje na desítkách nahrávek pro vydavatelství Accent, Arta records, Supraphon, Rosa aj. Vydal vlastní sólové album virtuozní italské hudby pro teorbu Intavolatura di Tiorba. Je lektorem historických drnkacích nástrojů na Akademii staré hudby při Masarykově univerzitě v Brně.


Jan Krejča plays the theorba, baroque guitar and renessaince lute. He most often works with such ensembles as Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Capella Cracoviensis, Capella Anna, Les Traversee Baroque and soloists Jana Semerádová, Hana Blažíková, Tomáš Král, Judith Pacquier, Magdalena Kožená and others. He regularly performs at numerous festivals, among them the Prague Spring, Prague Autumn, Concentus Moraviae, Saint Wenceslas Festivities and more. Krejča has contributed to dozens of CDs and has also produced his own solo album of virtuoso Italian music for the theorbo Intavolatura di Tiorba. He is the teacher of historical plucked string instruments at the Academy of Ancient Music at Masaryk university in Brno, CZ.