4. – 13. srpna | zámek Holešov

Motto 2023: Pocta Versailles

Francouzské baroko patřilo za vlády Ludvíka XIV mezi hlavní inspirační zdroje evropské hudby. André Campra a Michel Richard de Lalande byli svou tvorbou úzce spjati s úchvatnou hudbou, jež se provozovala na královském dvoře ve Versailles, ale i v pařížském Tuilerijském paláci a Pařížské opeře.

Již tradiční velkolepý koncert frekventantů LŠBH a jejich lektorů uvede ve Sněmovním sále Kroměřížského zámku velké moteteo Exaudiat Te Dominum a Te Deum zmíněných autorů.

Delalande je známý zejména svými velkými motety, která komponoval pro královskou kapli. Dochovalo se jich 70, řada z nich i v několika verzích. Tato díla formálně připomínají německé kantáty, ve kterých se střídají sólové árie, ansámbly a polyfonní sbory. Moteta jsou zpravidla komponována pro tři „sbory“, tj. menší skupiny hlasů se stejným partem, plný sbor a orchestr. 

Dílo André Campry časově spadá mezi Lullyho a Rameaua. Campra se významně podílel na obrodě francouzské opery. Získal hudební a duchovní vzdělání pobytem a studiem v katedrále Saint-Sauveur v Aix-en-Provence, kde se v roce 1678 stal knězem. Mezi léty 1694 a 1700 byl maître de musique (hudební ředitel) v katedrále Notre Dame v Paříži poté, co působil na obdobných postech v Toulonu, Arles a Toulouse.

Od roku 1697 Campra směřuje svoje dílo k divadlu. V této době byl princem z Conti angažován jako maître de musique a později v roce 1730 se stal ředitelem Opery. Svým opusem L’Europe galante se zařadil mezi největší šiřitele hudebního žánru zvaného comédie-ballet, který byl založen Pascalem Colassem v jeho Ballet des saisons.

Po smrti Ludvíka XIV. Campra pracoval v Královské hudební akademii (Académie royale de musique) a královské kapli ve Versailles. Počínaje rokem 1720 se vrátil ke svému duchovnímu životu a věnoval svůj čas duchovní hudbě. Zemřel ve věku 83 let.Komorní a kantátové koncerty 2023:

 • pátek 4. 8., 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
 • neděle 6. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 7. 8., 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 8. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 9. 8. , 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • čtvrtek 10. 8. , 18:00 – Koncert dětské třídy, Zámek Holešov
 • pátek 11. 8. , 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 12. 8. , 18:00  – Závěrečný koncert,  kostel Narození Panny Marie, Rajnochovice
 • neděle 13. 8. , 14:00 – Závěrečný koncert, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, Kroměříž

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 4. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT V RAJNOCHOVICÍCH:

od 1. 8. na www.smsticket.cz

KONCERT V KROMĚŘÍŽI:

na stránkách festivalu Hortus magicus

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

Výkony vítězů interpretační soutěže 2023

André Campra: Exaudiat Te Dominum

 1. Récit: Exaudiat te Dominus (Taille)
 2. Choeur: Mittat tibi auxilium (Chorus)
 3. Dialogue: Memor sit omnis sacrificii tui (Haute-contre 1, Basse-taille
 4. Choeur: Laetabimur in salutari tuo (Chorus, Basse-taille 1)
 5. Duo: Impleat Dominus (Haute-contre 2, Taille)
 6. Duo: Hii in curribus (Basse-taille 1, Basse-taille 2)
 7. Choeur: Ipsi obligate sunt (Chorus)
 8. Trio: Domine salvum fac regem (Haute-contre 1, Taille, Basse-taille 2)
 9. Choeur: Et exaudi nos (Chorus)

Michel Richard de Laland: Te Deum:

 1. Prelude
 2. Te Deum
 3. Tu devicto mortis aculeo, Judex crederis
 4. Te ergo quaesumus
 5. Per singulos dies
 6. Dignare Domine
 7. Fiat misericordia
 8. In Te Domine speravi